• 12 XI - dzień wolny
     • 12 XI - dzień wolny

     • 12 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  

      Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

      Świetlica pracuje od 7.00 do 17.00. W tych dniach nie będzie obiadów.

    • Zebrania z rodzicami - 08.11.2021
     • Zebrania z rodzicami - 08.11.2021

     • W dniu 8 listopada odbędą się zebrania z rodzicami w formie on-line.

      17.00 - klasy 0, 1, 2, 3, 4

      18.00 - klasy 5, 6, 7, 8

      Spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów proszę ustalać z wychowawcą.

    • Próbne egzaminy kl. 8
     • Próbne egzaminy kl. 8

     • W dniach 4-8.11.2021 odbędą się próbne egzaminy kl.8. W związku z powyższym nastąpią korekty w planie lekcji. Prosimy o sprawdzenie przygotowanych zmian i dostosowanie się do nich.

      Klasy 8 pisza sprawdzian o godzinie 8.00 (czwartek - matematyka, piątek - j.polski, poniedziałek - j.angielski). Po egzaminie lekcje odbywają się wg planu na dany dzień.

      Należy jednak zwrócić uwagę na dużą absencję nauczycieli, co może skutkować odwołaniem niektórych zajęć.

    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

     • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie został beneficjentem środków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W najbliższym czasie biblioteka zostanie doposażona zgodnie z wnioskowanymi pozycjami w książki oraz zostaną przeprowadzone wśród zerówkowiczów akcje promujące czytelnictwo.

    • Pola Nadziei
     • Pola Nadziei

     • Nasza szkoła, podobnie jak w latach ubiegłych, przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”.  Wspieramy w ten symboliczny sposób, Ośrodek Hospicjum Domowe przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie. Zebraliśmy w tym roku kwotę 2 132,06 zł. Dziękujemy uczniom i rodzicom za wsparcie akcji.

      W zamian otrzymaliśmy cebulki żonkili, które zostały posadzone i zakwitną na wiosnę przed naszą szkołą. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei dla osób nieuleczalnie chorych. Wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji, dziękujemy!

    • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
     • Dzień Komisji Edukacji Narodowej

     • 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

      Świetlica pracuje w stałych godzinach. 

      (Działania  zgodne z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami)  

      Oddział przedszkolny 8.00-13.30

      Klasy 1-3

      I zmiana 9.30-11.00 obiad 10.00-11.00 - z wychowawcą 

      II zmiana 11.00-12.30    obiad 11.00-11.45 z wychowawcą 

      Klasy 4-8

      9.45-10.45 – (reprezentacja klas – proszę wybrać po 3 osoby)– APEL na sali gimnastycznej;

      11.00-12.30 – (całe klasy) – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcą;

      obiad kl.4-8 – 11.45-13.00

    • 11.10.2021 - Konsultacje
     • 11.10.2021 - Konsultacje

     • W poniedziałek, 11 października odbędą się szkolne konsultacje online.

      Zapraszamy do kontaktu z wychowawcą, nauczycielem lub szkolnym specjalistą.

     • Zaproszenie

     • Zapraszamy rodziców do obejrzenia wykładu Pani Anny Płaczkiewicz - psychologa i psychoterapeuty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie na temat:

      Zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży w kontekście pandemii.

      Link do filmu. : https://youtu.be/Iu0wWuIRHJc

    • Zebrania z rodzicami
     • Zebrania z rodzicami

     • Zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się:

      dla klas I - IV - 13 września 2021r. (poniedziałek) godz. 17.00

      dla klas V - VIII - 14 września 2021r. (wtorek) godz. 17.00

      (kl. 2d, 7g - zebranie przeniesione na 20 września)

       

    • Zmiany w planie lekcji
     • Zmiany w planie lekcji

     • Od poniedziałku (06.09.2021 r.) w niektórych klasach zmienia sie plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami na stronie szkoły lub w dzienniku Librus.

     • Stypendium i zasiłek szkolny 2021/2022

     • W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy o charakterze socjalnym, informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów przy ul. Plutonowych 10 w terminie do 15 września 2021 r. 

       

      Kryterium dochodowe niezbędne do uzyskania stypendium szkolnego wynosi 528   miesięcznie na osobę w rodzinie.