• Wyniki konkurs EDI - Panda

    12.06.2023 10:39

    Serdecznie gratulujemy

    Patrykowi Ulaszewskiemu za zajęcie 9 miejsca w Polsce z wynikiem testu 86.67%  z biologii, oraz pozostałym uczestnikom za wyniki powyżej średniej krajowej. 

    Zespół przyrodniczny. 

     

   • Olimpus sesja wiosenna - wyniki

    12.06.2023 10:40

    Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję wysokich wyników. 

    Brygida Lewandowska 

   • Finał projektów edukacyjnych

    17.06.2023 12:46
    W dniu 30.05.2023 odbył się finał prjektów edukacyjnych.
    ! miesjce za przygotowanie projektu "Rembertów – moja mała ojczyzna" otrzymali:
    Ciechomski Bartłomiej, Radosław Stypich i Filip Więckowski. 
    II miejsce za przygotowanie projektu "Zmagania współczesnej młodzieży " otrzymali:

    Maja Szumigaj 8c, Wiktoria Jagodowicz 8f .

    III miejsce za przygotowanie projeku "Chemia w kuchni" otrzymali:
    Trzaskacz Przemysław  i Żurawski Bartosz. 
    Wyróżnienie projekt "London in my pocket" , Maciej Jerzak i  Stefania Junko. 
    Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

   • Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 4-8.

    Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 4-8.

    15.05.2023 11:19
    W dniach 16 –19.05.2023 r. odbędzie się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 4-8.
     


    Cele konkursu są następujące:

    - wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii;

    - sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych oraz umiejętności ich zastosowania;

    - podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów;

    - motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu poprawności językowej;

    - popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

    - integracja społeczności szkolnej.

    PRZEBIEG KONKURSU:

    Konkurs składa się z dwóch etapów: klasowego oraz finałowego.

    W I etapie konkursu udział biorą wszyscy uczniowie z poszczególnych klas. Etap klasowy przeprowadza nauczyciel uczący języka polskiego w danej klasie. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje po 3 uczniów z każdej klasy.

    W finale uczestniczą uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

    Kompetencje ortograficzne uczestników są sprawdzane w formie dyktand, tekstów z lukami, rebusów, krzyżówek, itp. Nad regulaminowym przebiegiem konkursu czuwają jego organizatorzy. Prace konkursowe sprawdzone są przez nauczycieli języka polskiego.    NAGRODY: dyplom, książka, ocena celująca (cząstkowa) z języka polskiego.

    Organizatorzy konkursu: polonistki

   • Wiedza o Londynie

    Wiedza o Londynie

    15.05.2023 11:18
    Konkurs polega na wykazaniu się wiedzą o Londynie – jego historii, geografii, topografii oraz ciekawostkach związanych ze stolicą Wielkiej Brytanii i rodziną królewską.
    Pierwszy etap to przygotowanie plakatu obrazującego skojarzenia ze zdaniem „London in my pocket” (praca dowolną metodą) liczy się estetyka wykonania i ciekawy pomysł. Komisja konkursowa wyłoni 15 uczestników drugiego etapu, czyli testu wiedzy o Londynie i rodzinie królewskiej składającego się z 20 pytań.
     


    Prace proszę dostarczyć do 26 maja do nauczycieli języka angielskiego.
    Test wiedzy odbędzie się 2 czerwca.
    Laureaci konkursu otrzymają dodatkowe cząstkowe oceny celujące, dyplom i szkolne Vouchery SP217.

    Załączam linki do prezentacji „London in my pocket” i Kahoota z przykładowymi pytaniami, jakie pojawią się w Teście wiedzy w drugim etapie, przygotowanych w ramach projektu edukacyjnego przez uczniów klasy 4a.

    https://sp217-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_debek_sp217_pl/ETNXsFrfBrxCsmwT69vgWS4BoZw1DWIxLavQ0iEmaVegLQ?e=qGMPt5
    https://kahoot.it/challenge/03929996?challenge-id=fc88df49-0b87-4237-9089-12c59d3de384_1683471873491

    Zachęcam do zapoznania i udziału w konkursie.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
   • 22 611-94-33 fax: 22 611-94-33
   • 04-450 Warszawa, ul. I.Paderewskiego 45 Poland
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek 8.00 - 16.00 środa 8.00 - 16.00 czwartek 8.00 - 17.00 piątek 8.00 - 15.00
  • Logowanie