• Międzyszkolny Konkurs „Młody Twórca Komiksu”

    Międzyszkolny Konkurs „Młody Twórca Komiksu”

    28.03.2023 12:56
    Serdecznie zapraszam uczniów klas 1-8, którzy lubią wymyślać historie i przedstawiać je w formie komiksów, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
    Tegoroczna edycja ma tytuł:
    „Zaginione miasta, krainy, planety”


    Cele:
     Rozwój czytelnictwa.
     Popularyzowanie komiksu jako alternatywnej ścieżki poznawania i tworzenia literatury oraz
    zdobywania wiedzy.
     Rozwijanie kreatywności dzieci (zdolności plastycznych i literackich).
     Poszerzanie horyzontów dzieci i młodzieży w szkole podstawowej.

    Sposób wykonania pracy:
    - praca A4 w postaci szkicu, malunku, wyklejanki itp. (bez elementów sypkich) wykonana dowolną techniką płaską.

    Wymagania dotyczące pracy:
    1. Praca musi zawierać historię zgodną tematem głównym: "Zaginione miasta, krainy, planety".

    Temat można interpretować dowolnie albo może nawiązywać np. do "historii
    Atlantydów”, albo „co się stało z planetami Małego Księcia?”, albo „przygoda w trójkącie bermudzkim”, itp.
    Komiks może być osadzony w realiach historycznych, może też być fantastyczny lub futurystyczny.

    2. Praca musi być narysowana w minimum 6 ramkach plus 2 ramki – tytułowa i końcowa (8 w
    sumie), nie ma limitu objętości, wielkość ramek: nie więcej niż 6 ramek na stronie A4 (czytelność jest kwestią istotną, więc ramki nie powinny być za małe – sugerowane 4 ramki na jedną stronę).

    Każda praca powinna mieć jednego twórcę, ale istnieje możliwość złożenia pracy w parze (jeden scenarzysta i jeden rysownik). Nie ma limitu ilości nadesłanych prac.

    Kryteria oceny prac:
    - samodzielność,
    - pomysłowość,
    - staranność,
    - zgodność z tematem,
    - czytelność napisów (!),
    - czytelność przekazu.

    Prace należy przynosić do mnie lub pokoju nauczycielskiego do 19 kwietnia.
    Osoby, które zrobią prace, dostaną druk zgody na uczestnictwo w konkursie do podpisania przez rodzica.

   • XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej

    XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej

    28.03.2023 12:51
    Polski Komitet Olimpijski ogłasza kolejną edycję organizowanego od 1989 roku konkursu literackiego. Na opowiadania napisane przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych czeka do 12 kwietnia 2023 roku.    Teksty młodych pisarzy powinny opisywać jedną z poniższych kwestii:

    własne doświadczenie sportowe,
    fabularyzację losów znanych sportowców,
    ideę fair play i szacunku dla innych,
    radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
    tradycję sportową w rodzinie lub w środowisku rówieśniczym.

    Regulamin oraz szczegóły konkursu na stronie organizatora: https://olimpijski.pl/xxxiii-ogolnopolski-konkurs

    Zachęcamy do udziału:)
    Polonistki

   • Konkurs Metropolia Warszawska 2040.

    Konkurs Metropolia Warszawska 2040.

    22.03.2023 15:46
    Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

    Celem konkursu plastycznego jest pobudzenie dziecięcej wyobraźni jak i odzwierciedlenie dziecięcych oczekiwań odnośnie tego, jak będzie wyglądała metropolia warszawska
    w 2040 roku. W którą stronę pójdzie rozwój warszawskiej metropolii? Jakie zmiany według autorów plakatów powinny zajść na wsi czy w mieście aby warszawska metropolia była idealnym miejscem do życia? Jak jej mieszkańcy będą podróżować, pracować, spędzać swój wolny czas? Jakie potrzeby swoich mieszkańców powinna zaspokoić metropolia rozwijając się i realizując np. unijne projekty czy inne wspólne inicjatywy? Prace konkursowe powinny zawierać elementy ukazujące korzyści wynikające
    z mieszkania w metropolii warszawskiej w przyszłości oraz to, jak metropolia będzie się rozwijała i funkcjonowała służąc przede wszystkim swoim mieszkańcom.
     


    Zadaniem konkursowym dla uczniów z klas 1-6 szkół podstawowych będzie przygotowanie plakatu (format A1) przedstawiającego metropolię warszawską w 2040 roku.

    Termin przyjmowania prac upływa 31 maja 2023 roku.

    Dla klas, które przygotują najlepsze plakaty czekają bardzo atrakcyjne nagrody!
    Są to wycieczki klasowe do Parku Rozrywki Julinek w gminie Leszno, Twierdzy Modlin
    w Nowym Dworze Mazowieckim, Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” w Otrębusach, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy do Obserwatorium Astronomicznego
    w Grodzisku Mazowieckim.

    Regulamin dostępny pod adresem:
    https://um.warszawa.pl/waw/europa/-/konkurs-metropolia-warszawska-2040

    Anna Rżysko 

   • „Wodne Sprawy”.

    „Wodne Sprawy”.

    22.03.2023 15:41
    Zapraszam uczniów z klas 4-6 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, organizowanym przez czasopismo „Wodne Sprawy”.

    Głównym celem konkursu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony rzek, zwrócenie uwagi na bioróżnorodność ekosystemów rzecznych, wskazanie potrzeby właściwego zagospodarowywania terenów narażonych na zjawisko powodzi zgodnie z celami dyrektywy powodziowej.    Aby wziąć udział w konkursie należy przedstawić w formie rysunku naturalnych odcinków polskich rzek lub/i łęgów lub/i obszarów mokradłowych, które w naturalny sposób retencjonują wodę.

    Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej płaskiej np. farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, tuszem, ołówkiem, wycinanki, collage, frottage (z wyłączeniem grafiki komputerowej, zdjęć) w formacie A4.

    Praca konkursowa, wraz z tytułem, opisem i zgodą rodzica powinna być dostarczona drogą elektroniczną za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie: www.wodnesprawy.pl w zakładce Konkurs.

    Konkurs trwa do 12 maja 2023 r.
    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26 maja 2023 r.

    Regulamin dostępny na stronie organizatora:
    www.wodnesprawy.pl/konkurs/

    Anna Rżysko 

   • 'Hunting for English-Polowanie na angielski'

    'Hunting for English-Polowanie na angielski'

    22.03.2023 15:38
    'Hunting for English-Polowanie na angielski' konkurs z nagrodami dla uczniów klas 4-8.

    Celem konkursu jest uważne rozglądanie się w przestrzeni publicznej(np: lotnisko, restauracja, basen, stadion, kino, murale na budynkach itp.) w poszukiwaniu napisów w języku angielskim.

    Zasady konkursu:
    - robimy zdjęcie z napisem w języku angielskim tak, aby było widać gdzie ono zostało zrobione
    - tłumaczymy napis na język polski
    - tak przygotowane pliki wysyłamy na moją pocztę służbową: e.daniszewska@sp217.pl z imieniem i nazwiskiem oraz klasą
    - termin końcowy to 30.04. 2023

    Wygrają osoby, które zrobią jak najwięcej ciekawych zdjęć i prawidłowo przetłumaczą napisy.

    Good luck!
    Ewa Daniszewska