• Konkursy 2022/2023

    • Wyniki konkurs EDI - Panda

     12.06.2023 10:39

     Serdecznie gratulujemy

     Patrykowi Ulaszewskiemu za zajęcie 9 miejsca w Polsce z wynikiem testu 86.67%  z biologii, oraz pozostałym uczestnikom za wyniki powyżej średniej krajowej. 

     Zespół przyrodniczny. 

      

    • Olimpus sesja wiosenna - wyniki

     12.06.2023 10:40

     Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję wysokich wyników. 

     Brygida Lewandowska 

    • Finał projektów edukacyjnych

     17.06.2023 12:46
     W dniu 30.05.2023 odbył się finał prjektów edukacyjnych.
     ! miesjce za przygotowanie projektu "Rembertów – moja mała ojczyzna" otrzymali:
     Ciechomski Bartłomiej, Radosław Stypich i Filip Więckowski. 
     II miejsce za przygotowanie projektu "Zmagania współczesnej młodzieży " otrzymali:

     Maja Szumigaj 8c, Wiktoria Jagodowicz 8f .

     III miejsce za przygotowanie projeku "Chemia w kuchni" otrzymali:
     Trzaskacz Przemysław  i Żurawski Bartosz. 
     Wyróżnienie projekt "London in my pocket" , Maciej Jerzak i  Stefania Junko. 
     Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

    • Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 4-8.

     Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 4-8.

     15.05.2023 11:19
     W dniach 16 –19.05.2023 r. odbędzie się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 4-8.
      


     Cele konkursu są następujące:

     - wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii;

     - sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych oraz umiejętności ich zastosowania;

     - podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów;

     - motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu poprawności językowej;

     - popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

     - integracja społeczności szkolnej.

     PRZEBIEG KONKURSU:

     Konkurs składa się z dwóch etapów: klasowego oraz finałowego.

     W I etapie konkursu udział biorą wszyscy uczniowie z poszczególnych klas. Etap klasowy przeprowadza nauczyciel uczący języka polskiego w danej klasie. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje po 3 uczniów z każdej klasy.

     W finale uczestniczą uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

     Kompetencje ortograficzne uczestników są sprawdzane w formie dyktand, tekstów z lukami, rebusów, krzyżówek, itp. Nad regulaminowym przebiegiem konkursu czuwają jego organizatorzy. Prace konkursowe sprawdzone są przez nauczycieli języka polskiego.     NAGRODY: dyplom, książka, ocena celująca (cząstkowa) z języka polskiego.

     Organizatorzy konkursu: polonistki

    • Wiedza o Londynie

     Wiedza o Londynie

     15.05.2023 11:18
     Konkurs polega na wykazaniu się wiedzą o Londynie – jego historii, geografii, topografii oraz ciekawostkach związanych ze stolicą Wielkiej Brytanii i rodziną królewską.
     Pierwszy etap to przygotowanie plakatu obrazującego skojarzenia ze zdaniem „London in my pocket” (praca dowolną metodą) liczy się estetyka wykonania i ciekawy pomysł. Komisja konkursowa wyłoni 15 uczestników drugiego etapu, czyli testu wiedzy o Londynie i rodzinie królewskiej składającego się z 20 pytań.
      


     Prace proszę dostarczyć do 26 maja do nauczycieli języka angielskiego.
     Test wiedzy odbędzie się 2 czerwca.
     Laureaci konkursu otrzymają dodatkowe cząstkowe oceny celujące, dyplom i szkolne Vouchery SP217.

     Załączam linki do prezentacji „London in my pocket” i Kahoota z przykładowymi pytaniami, jakie pojawią się w Teście wiedzy w drugim etapie, przygotowanych w ramach projektu edukacyjnego przez uczniów klasy 4a.

     https://sp217-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_debek_sp217_pl/ETNXsFrfBrxCsmwT69vgWS4BoZw1DWIxLavQ0iEmaVegLQ?e=qGMPt5
     https://kahoot.it/challenge/03929996?challenge-id=fc88df49-0b87-4237-9089-12c59d3de384_1683471873491

     Zachęcam do zapoznania i udziału w konkursie.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
    • 22 611-94-33
    • 04-450 Warszawa, ul. I.Paderewskiego 45 Poland
    • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek 8.00 - 16.00 środa 8.00 - 16.00 czwartek 8.00 - 17.00 piątek 8.00 - 15.00
   • Logowanie