• 100-lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
     • Szkolny Konkurs Recytatorski „Kocham Pozeję...”

      „Czar poezji polega na tym, że jest ona skrótem myślowym i metaforą, i najczęściej marzeniem jeszcze…”

      Zbigniew Herbet

      10 grudnia 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Kocham Pozeję...”. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy potrafią dostrzec magię słowa i czarować obrazami utkanymi z wersów i strof. Artystyczna recytacja poezji wymaga nienagannej dykcji, stosowania odpowiednich środków wyrazu, takich jak: dynamiki, tempa, intonacji, barwy, precyzji słowa, frazowania. Nie wystarczy mówić jedynie zrozumiale i poprawnie. Trzeba to uczynić w sposób niezwykle sugestywny i porywający. Dlatego jury w składzie: p. Barbara Trzaskacz, p. Danuta Jutkiewicz, p. Lidia Jakubowska i p. Małgorzata Orzeszek,p.Marta Źochowska -Zbroch miało bardzo trudne zadanie, by wyróżnić tych najlepszych, by uchwycić nie

    • Informacje - ważne !!!
     • Informacje - ważne !!!

      Dyrektor Szkoły w związku z zaistniałym incydentem w Szkole i koniecznością odwołania zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniach 26-29 listopada 2019r. informuje, że w dniach:

      2,3 stycznia 2020 r.

      7 marca 2020 r.

      12 czerwca 2020 r.

      w szkole będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

      Powyższe daty zostały ustalone po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

     • II Mikołajkowy Szkolny Turniej Szachowy

      W ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych dnia 5 grudnia odbył się II Mikołajkowy Szkolny Turniej Szachowy dla klas I -VIII. Do turnieju przystąpiło 25 uczniów. Zawodnicy rozegrali 6 rund po 10 min/ turniej szachów szybkich, rozgrywany według przepisów FIDE/. Podczas zawodów panowała iście świąteczna atmosfera. Zawodnicy stawili się w Mikołajowych czapkach i akcentach świątecznych.

     • Tydzień Osób Niepełnosprawnych

      pod hasłem Wspólna zabawa zwyczajna sprawa.

      W dniach od 2.12.2019 r do 6.12.2019 r w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Osób Niepełnosprawnych. Podczas tego tygodnia kształtowaliśmy w uczniach pozytywną postawę wobec osób niepełnosprawnych, zapoznaliśmy uczniów z podstawowymi rodzajami niepełnosprawności i przedstawiliśmy naszej społeczności szkolnej problemy osób niepełnosprawnych.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 4
   • Ogarnij Iżynierię
  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 15.12.2019
  • Galeria zdjęć

   • Święto Niepodległości 2019
   • Lato w mieście turnus I
   • Zaczytani 2019
   • Dzień Dziecka
   • Moja mała Ojczyzna- jesienny spacer.
   • Konkurs Ortograficzny 2018
   • Planetarium Anuka
   • Festiwal Nauki 2018
   • 1 Dzien Wiosny - 2018