• 100-lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
    • Płatności za obiady za wrzesień
     • Płatności za obiady za wrzesień

      Uprzejmie informujemy, że w miesiącu wrześniu obiady będą wydawane od 9 września 2019r.

      Płatności za obiady za miesiąc WRZESIEŃ należy dokonać w terminie 5-20 sierpnia 2019r.

      Kwota przelewu dla dzieci klas 2 – 8 wynosi 60 zł (kwota jest już pomniejszona o jeden dzień tj. 19.06.2019r.).

      Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych wnoszą opłatę w wysokości 64 zł.

     • Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

      Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji

      • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
       i kandydatów nieprzyjętych tj. od 25 lipca br. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kan
     • Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

      Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 przy Pomniku Obrońców Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, u zbiegu ulic Gawędziarzy i Haubicy.

      W programie uroczystości:

    • Lato w mieście turnus III program
     • Lato w mieście turnus III program

      Szanowni Rodzice,

      zamieszczamy proponowany program na ostatni już - III turnus akcji Lato w mieście 2019 z podziałem na grupy.

      Zapisy do grup są możliwe jedynie pod adresem Pani Sekretarz Jolanty Kaczorowskiej (j.kaczorowska@sp217.pl ). O przypisaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń mailowych. Ilość miejsc w każdej grupie jest ograniczona zgodnie z dostępnością wejściówek, jednak grupy przewidują nie więcej niż 30 uczestników. /Wyjątek stanowi grupa 5, która może liczyć maksymalnie 20 dzieci (wyłącznie w wieku 10 lat i więcej-ze względu na zaproponowany program zajęciowy)./

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 4
   • Ogarnij Iżynierię
  • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Niedziela 18.08.2019
  • Galeria zdjęć

   • Lato w mieście turnus I
   • Zaczytani 2019
   • Dzień Dziecka
   • Moja mała Ojczyzna- jesienny spacer.
   • Konkurs Ortograficzny 2018
   • Planetarium Anuka
   • Festiwal Nauki 2018
   • 1 Dzien Wiosny - 2018
   • Pokaz rycerski