• Informacje

    • Uchwała Nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. wprowadziła podział naszego dotychczasowego obwodu.

     Poniżej umieszczamy plik z wykazem obwodu naszej szkoły oraz pozostałych szkół w Rembertowie

     Wykaz_ulic_w_obwodach_szkol_podstawowych