• Świetlica szkolna 2020 /2021
    • Świetlica szkolna 2020 /2021

    • 01.09.2020 10:22
    • Świetlica w roku szkolnym 2020/2021
      
     jest czynna w godzinach 6.45.-17.30.
      
     Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów wypełnionej

     KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
     ( dostępna w świetlicy i na stronie szkoły).

      
    • więcej
    • Zajęcia cykliczne w świetlicy
    • Zajęcia cykliczne w świetlicy

    • 28.10.2019 13:19
    • Zapraszamy do udziału w zajeciach cyklicznych w świetlicy. Organizowane są  dla chętnych dzieci. Mają za zadanie rozwijać zainteresowania i pasje uczniów.

    • więcej