• Zajęcia cykliczne w świetlicy
    • Zajęcia cykliczne w świetlicy

    • 28.10.2019 13:19
    • Zapraszamy do udziału w zajeciach cyklicznych w świetlicy. Organizowane są  dla chętnych dzieci. Mają za zadanie rozwijać zainteresowania i pasje uczniów.

    • więcej
    • Podstawowe informacje
    • Podstawowe informacje

    • 28.09.2019 14:16
    • Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
      i opiekuńczych dla uczniów klas I-III, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas IV-VIII.

    • więcej