• Świetlica szkolna 2022/2023
    • Świetlica szkolna 2022/2023

    • 02.11.2022 09:40
    • Świetlica w roku szkolnym 2022/2023
      
     jest czynna w godzinach 6.45.-17.30.
      
     Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów wypełnionej

     KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
     ( dostępna w świetlicy i na stronie szkoły).


      
    • więcej
    • Zajęcia cykliczne w świetlicy
    • Zajęcia cykliczne w świetlicy

    • 19.11.2021 10:53
    • Zapraszamy do udziału w zajeciach cyklicznych organizowanych w świetlicy szkolnej.

     Wszystkie aktywności przygotowywane są dla chętnych uczniów i mają za zadanie rozwijać zainteresowania, pasje, kreatywność oraz wiarę we własne możliwości u Dzieci.

     Przygotowując i organizująć zajęcia w świetlicy, skupiamy się na wsparciu rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów, integrowaniu ich ze środowiskiem rówieśniczym oraz zachęcaniu do aktywności artystycznej i fizycznej.

    • więcej