• Informacje ogólne

    • Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego

      

     Poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych 

     Jak_madrze_wybierac_i_wspierac?

      

     Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej 

      

     Informujemy, że na stronie internetowej Biura Edukacji  http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/warszawski-system-doradztwa-zawodowego/aktualnosci znajdują się aktualne informacje dla uczniów i rodziców min. nt.:  dni otwartych w warszawskich liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach branżowych I stopnia, wykaz szkół, które będą dokonywały naboru na rok szkolny 2019/2020, możliwości wyboru dowolnej liczby szkół w postępowaniu rekrutacyjnym oraz inne bieżące informacje.

      

      

     „Dni otwarte” w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia

      

     Plan naboru 2019/2020

     plan_naboru_2019_2020

      

     Możliwość wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym dowolnej liczby szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę

     Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

     Zgodnie z Uchwałą nr VI/74/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę  - w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich i czteroletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich i pięcioletnich techników  oraz branżowych szkół I stopnia  prowadzonych przez m.st. Warszawę wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół – w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji będzie można wybrać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.  

      

     MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

     Materiały dotyczące doradztwa zawodowego można uzyskać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 23 w Wesołej i na stronach:

     WWW.edukacja.warszawa.pl w zakładce kształcenie zawodowe/doradztwo zawodowe

     WWW.wcies.edu.pl w zakładce Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego

      

     System Doradztwa Zawodowego w SP 217

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

     system_doradztwa_zawodowego.pdf

     Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

     Prezentacja dla rodziców

     Prezentacja_dla_rodzicow