• Informacje ogólne

    • Zasady rekrutacji

     W załączeniu prezentacja dotycząca zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.

     Prezentacja_rekrutacja_2020

      

     Link do strony,jak obliczyć punkty do szkoły średniej. 

     https://waszaedukacja.pl/artykuly/jak-obliczyc-punkty-do-szkoly-sredniej

      

     Poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych 

     Jak_madrze_wybierac_i_wspierac?

      

     Informujemy, że na stronie internetowej Biura Edukacji  http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/warszawski-system-doradztwa-zawodowego/aktualnosci znajdują się aktualne informacje dla uczniów i rodziców min. nt.:  dni otwartych w warszawskich liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach branżowych I stopnia, wykaz szkół, które będą dokonywały naboru na rok szkolny 2019/2020, możliwości wyboru dowolnej liczby szkół w postępowaniu rekrutacyjnym oraz inne bieżące informacje.

      

     Plan naboru 2020/2021

     plan_naboru_2.xls

      

     Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

     Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczacych w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF ( m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania sie po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji zadań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy. 

     Projekt realizowany jest w okresie grudzień 2019r. - czerwiec 2021r. przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim. 

      Spotkania on-line w ramach PIK 

     DYŻURY W MARCU: 

     Anna Gwóźdź: 3.03 godz 14.00-15.30; 10.03 godz 14.00-15.30; 17.03 godz 14.00- 15.30

     Iwona Szymaniak: 9.03 godz 14.40- 16.55; 16.03 godz 15.25- 16.55

     DYŻURY W KWIETNIU:

     Anna Gwóźdź: 7.04 godz 14.40-15.30; 14.04 godz 14.00-15.30; 21.04 godz 14.00-14.45

     Iwona Szymaniak: 13.04 godz 14.40-16.10; 20.04 godz 14.40-16.55

     DYŻURY W MAJU I CZERWCU:

     Iwona Szymaniak dyżury:
     4 maja, wtorek w godz 14.40- 16.55
     11 maja, wtorek w godz 14.40- 16.10

     1 czerwca, wtorek w godz 8.00-8.45 oraz 14.40-16.55
     8 czerwca,wtorek w godz 14.40-15.25

     Anna Gwóźdź:
     6 maja,czwartek w godz 14.40- 16.00
     13 maja, zwartek w godz 14.30- 16.00
     20 maja, czwartek w godz 14.30- 15.15

     2 czerwca, czwartek w godz. 14.40- 16.00
     10 czerwca, czwartek w godz 14.40- 16.00
     17 czerwca, czwartek w godz 14.40- 15.15

      

      

     Rozpoczynamy 7 stycznia 2020r. w godzinach 15:30 - 17:00.  

     Link do opisu projektu - SIĘGNIJ PO WIĘCEJ

     (adres:https://liblink.pl/du6MVJBQC8..)
      

     Możliwość wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym dowolnej liczby szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę

     Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

     Zgodnie z Uchwałą nr VI/74/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę  - w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich i czteroletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich i pięcioletnich techników  oraz branżowych szkół I stopnia  prowadzonych przez m.st. Warszawę wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół – w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji będzie można wybrać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.  

      

     MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

     Materiały dotyczące doradztwa zawodowego można uzyskać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 23 w Wesołej i na stronach:

     www.edukacja.warszawa.pl w zakładce kształcenie zawodowe/doradztwo zawodowe

     www.wcies.edu.pl w zakładce Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego

      

     System Doradztwa Zawodowego w SP 217

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

     system_doradztwa_zawodowego.pdf

     Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

     Prezentacja dla rodziców

     Prezentacja_dla_rodzicow