• Płatności za obiady za wrzesień
     • Płatności za obiady za wrzesień

     • Uprzejmie informujemy, że w miesiącu wrześniu obiady będą wydawane od 9 września 2019r. 

      Płatności za obiady za miesiąc WRZESIEŃ należy dokonać w terminie 5-20 sierpnia 2019r.

      Kwota przelewu dla dzieci klas 2 – 8 wynosi  60 zł (kwota jest już pomniejszona o jeden dzień tj. 19.06.2019r.).

      Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych wnoszą opłatę w wysokości 64 zł.

      Konto do wszystkich wpłat:

      Dane do przelewu:

      Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi

      ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa

      nr rachunku: 48 1030 1508 0000 0005 5078 0046

      w tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: obiady za m-c ..., imię i nazwisko dziecka, klasa...

     • Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

     • Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji

       

      • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
       i kandydatów nieprzyjętych tj. od 25 lipca br. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
       do danej szkoły.
      • Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica kandydata wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
      • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
      • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
       7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

      Rekrutacja uzupełniająca

      W szkołach, w których po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych nadal będą wolne miejsca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Informacja o wolnych miejscach w szkołach dostępna będzie
      w elektronicznym systemie rekrutacyjnym 25 lipca od godz. 15.00.

      Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.

      Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej do każdej wybranej szkoły w terminie od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 (na drukach szkolnych). 

      Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
      Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych.

      Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
      do przyjęcia
      19 sierpnia o godz. 12.00.

      W terminie od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.  

      Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół
      w postępowaniu uzupełniającym
      28 sierpnia o godz. 10.00.

       

     • Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

     • Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 przy Pomniku Obrońców Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, u zbiegu ulic Gawędziarzy i Haubicy.

      W programie uroczystości:

      • Minuta ciszy w hołdzie Powstańcom Warszawskim Godzina „W”.
      • Odegranie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
      • Przemówienia okolicznościowe.
      • Modlitwa w intencji Powstańców Warszawskich.
      • Ceremonia złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.
      • Koncert pieśni powstańczych w wykonaniu „Orkiestry z Chmielnej”.

                    (W przypadku złych warunków atmosferycznych koncert odbędzie się w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II, ul. Gawędziarzy 8, początek o godz. 18.00).

       

    • Lato w mieście turnus III program
     • Lato w mieście turnus III program

     • Szanowni Rodzice,

      zamieszczamy proponowany program na ostatni już - III turnus akcji Lato w mieście 2019 z podziałem na grupy.

      Zapisy do grup są możliwe jedynie pod adresem Pani Sekretarz Jolanty Kaczorowskiej (j.kaczorowska@sp217.pl ). O przypisaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń mailowych. Ilość miejsc w każdej grupie jest ograniczona zgodnie z dostępnością wejściówek, jednak grupy przewidują nie więcej niż 30 uczestników. /Wyjątek stanowi grupa 5, która może liczyć maksymalnie 20 dzieci (wyłącznie w wieku 10 lat i więcej-ze względu na zaproponowany program zajęciowy)./

      OBOWIĄZKOWY NIEZBĘDNIK UCZESTNIKA akcji „Lato w Mieście 2019”

      Informujemy, iż w związku z prognozami na iście wakacyjną, upalną pogodę zobowiązujemy każde Dziecko uczęszczające do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 217 do posiadania:

      - butelki/bidonu z wodą (będziemy uzupełniać zapasy w szkolnym źródełku);

      - czapki z daszkiem, bądź innego nakrycia głowy chroniącego od słońca;

      - kremu z filtrem celem zabezpieczenia skóry przed promieniami słonecznymi, szczególnie podczas wycieczek plenerowych (Akademia Sportów Plażowych MONTA, ZOO, zajęcia warsztatowe ze Strażą Miejską czy WRD Policji);

      - śniadaniówki/pudełka do zapakowania niezjedzonego na stołówce śniadania.

       W sytuacji, gdy Uczestnik nie będzie posiadał akcesoriów chroniących przed słońcem, zostanie dołączony do grupy stacjonarnej, bądź innej bezpiecznej dla Jego zdrowia.

      PROGRAM_turnus_III

     • FOTORELACJA Lato w mieście w SP217-turnus I

     • W ubiegłym tygodniu grupy Lata w mieście z naszej szkoły odbyły wiele ciekawych wyjść. Odwiedziliśmy między innymi: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich, warszawskie ZOO, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Karykatury, byliśmy na zajęciach warsztatowych w Wilanowie i Muzeum Polin. Codziennie uczestniczyliśmy w rekreacji na krytej pływalni, mieliśmy także zajęcia z bezpieczeństwa prowadzone przez policję i straż miejską w przyszkolnym miasteczku ruchu drogowego (zajęcia praktyczne z wykorzystaniem rowerów i hulajnóg). Odbyliśmy wycieczkę po warszawskiej Starówce oraz spacerkiem po Mokotowie z przewodnikiem PTPT. Byliśmy obecni na inauguracji akcji Lata w mieście podczas Pikniku na Agrykoli, kibicowaliśmy także sportowcom na warszawskim Torwarze podczas Mistrzostw Judo, gdzie nawet dostawaliśmy autografy od zawodników. Braliśmy udział w kursie drukowania 3D oraz uczyliśmy się strzelania z łuków, a także poznaliśmy lokalne działalności uczestnicząc w warsztatach tworzenia pizzy czy wycieczce do lodziarni. Zatem działo i nadal dzieje się u nas wiele :) bo turnus II trwa intensywnie. Fotorelacja z pierwszego tygodnia akcji w załączeniu.

      Pozdrawiamy serdecznie - kadra Wychowawców wraz z Kierownikiem WPE SP217

       

    • Lato w mieście 2019 - program turnus II
     • Lato w mieście 2019 - program turnus II

     • Szanowni Rodzice,

      zamieszczamy proponowany program na II turnus akcji Lato w mieście 2019 z podziałem na grupy.

      Zapisy do grup są możliwe jedynie pod adresem Pani Sekretarz Jolanty Kaczorowskiej (j.kaczorowska@sp217.pl ) o przypisaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń mailowych. Ilość miejsc w każdej grupie jest ograniczona zgodnie z dostępnością wejściówek, jednak grupy przewidują nie więcej niż 30 uczestników.

      Wyjątek stanowi grupa 4, która może liczyć maksymalnie 20 dzieci (wyłącznie w wieku 10 lat i więcej-ze względu na zaproponowany program zajęciowy).

      OBOWIĄZKOWY NIEZBĘDNIK 

      UCZESTNIKA akcji „Lato w Mieście 2019”

      Informujemy, iż w związku z prognozami na iście wakacyjną, upalną pogodę 

      zobowiązujemy każde Dziecko

      uczęszczające do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 217 do posiadania:

      - butelki/bidonu z wodą 

      (będziemy uzupełniać zapasy w szkolnym źródełku);

      - czapki z daszkiem, bądź innego nakrycia głowy chroniącego od słońca;

      - kremu z filtrem celem zabezpieczenia skóry przed promieniami słonecznymi, szczególnie podczas wycieczek plenerowych (Spacerki dla dzieci, Piknik na Agrykoli, Akademia MONTA);

      - śniadaniówki/pudełka do zapakowania niezjedzonego na stołówce śniadania.

       

      W sytuacji, gdy Uczestnik nie będzie posiadał akcesoriów chroniących przed słońcem, zostanie dołączony do grupy stacjonarnej, bądź innej bezpiecznej dla Jego zdrowia.

      Wykaz zajęć specjalistycznych w ramach akcji "Lato w mieście 2019" znajduje się pod linkiem: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-specjalistyczne-lato-w-miescie-2019


      PROGRAM_turnus_II

    • Lato w mieście 2019 - program
     • Lato w mieście 2019 - program

     • Szanowni Rodzice,

      zamieszczamy proponowany program akcji Lato w mieście 2019 z podziałem na grupy.

      Zapisy do grup są możliwe jedynie pod adresem Pani Sekretarz Jolanty Kaczorowskiej ( J.Kaczorowska@sp217.pl ) od dnia 14 czerwca i o przypisaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń mailowych. Ilość miejsc w każdej grupie jest ograniczona zgodnie z dostępnością wejściówek, jednak grupy przewidują nie więcej niż 30 uczestników.


      OBOWIĄZKOWY NIEZBĘDNIK 

      UCZESTNIKA akcji „Lato w Mieście 2019”

      Informujemy, iż w związku z prognozami na iście wakacyjną, upalną pogodę 

      zobowiązujemy każde Dziecko

      uczęszczające do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 217 do posiadania:

      - butelki/bidonu z wodą 

      (będziemy uzupełniać zapasy w szkolnym źródełku);

      - czapki z daszkiem, bądź innego nakrycia głowy chroniącego od słońca;

      - kremu z filtrem celem zabezpieczenia skóry przed promieniami słonecznymi, szczególnie podczas wycieczek plenerowych (Spacerki dla dzieci, Piknik na Agrykoli, Akademia MONTA);

      - śniadaniówki/pudełka do zapakowania niezjedzonego na stołówce śniadania.


      W sytuacji, gdy Uczestnik nie będzie posiadał akcesoriów chroniących przed słońcem, zostanie dołączony do grupy stacjonarnej, bądź innej bezpiecznej dla Jego zdrowia.


      PROGRAM

      Szczegółowy program na turnusy II oraz III opublikujemy w późniejszym terminie. 


     • Skrócony plan lekcji cd.

     • W dniach 17 czerwca i 18 czerwca zostaje wprowadzony plan B, tzn lekcje trwają 35 minut a przerwy 5 minut.

       

      1. 8.00 -  8.35
      2. 8.40 -  9.15
      3. 9.20 - 9.55
      4. 10.00 - 10.35
      5. 10.50 - 11.25
      6. 11.40 - 12.15
      7. 12.20 - 12.55
      8. 13.00 - 13.35
      9. 13.40 - 14.15
      10. 14.20 - 14.50
    • Skrócony plan lekcji
     • Skrócony plan lekcji

     • W związku z panującymi upałami lekcje w naszej szkole zostają skrócone.

      Od 12 czerwca do 14 czerwca zostaje wprowadzony plan B, tzn lekcje trwają 35 minut a przerwy 5 minut.

       

      1. 8.00 -  8.35
      2. 8.40 -  9.15
      3. 9.20 - 9.55
      4. 10.00 - 10.35
      5. 10.50 - 11.25
      6. 11.40 - 12.15
      7. 12.20 - 12.55
      8. 13.00 - 13.35
      9. 13.40 - 14.15
      10. 14.20 - 14.50

       

       

       

       

    • Zakończenie roku szkolnego w klasach 1-7
     • Zakończenie roku szkolnego w klasach 1-7

     • Zakończenie roku szkolnego w klasach 1-7 odbędzie się 19 czerwca wg. następującego harmonogramu:

      klasy 6-7   godz. 9.00

      klasy 4-5   godz. 9.45

      klasy 3 a, b, c oraz 2 a, b, c   godz. 10.30

      klasy 1 oraz 2 d, e         godz. 11.30

     • Zaczytani 2019

     • Wielka zbiórka książek w naszej szkole na akcję Zaczytani 2019 dobiegła końca. Tegoroczna akcja przerosła nasze oczekiwania, zebraliśmy ogromną ilość książek, które  zostały już przewiezione do magazynu fundacji.

      Serdecznie dziękujemy za okazane serce, wsparcie i życzliwość.

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zaczytani 2019.

     • Dzień Dziecka

     • 31 maja świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. Przez cały dzień na szkolnym patio czekały na uczniów rożne atrakcje: niezwykłe popularne skoki na trampolinie, malowanie według własnego pomysłu koszulek, malowanie twarzy, tatuaże,  skakanki, hula-hop i piłki oraz kolorowa kreda. W zabawie mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie, każdy znalazł coś ciekawego dla siebie.

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Dziecka.

    • Wspaniały sukces SP nr 217 !!!
     • Wspaniały sukces SP nr 217 !!!

     • Informujemy z wielką dumą i radością, że piłkarki nożne naszej Szkoły zostały Wicemistrzyniami województwa mazowieckiego w piłce nożnej :) !!!

      Turniej najlepszych drużyn na Mazowszu został rozegrany w Płocku 29-31 maja 2019 r.

      Pierwszy raz w historii SP nr 217 dziewczęta zakwalifikowały się na te prestiżowe rozgrywki, zdobywając złoto podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. W czasie Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Płocku był ogrom bólu, łez i skrajnego zmęczenia. Jednak, kiedy na szyjach zawisły medale, na twarzach wicemistrzyń województwa zagościł na dobre niezapomniany i zasłużony uśmiech. Dziewczęta przegrały tylko z jedną drużyną, która okazała się najlepsza na Mazowszu (brawo SP nr 3 Ząbki), niemniej jednak, nasze piłkarki nie ustępowały na boisku sercem do walki oraz wzorową postawą.

      Rozpiera nas duma, mogąc na co dzień pracować z takimi uczennicami :)

      Wielkie brawa nasze Mistrzynie !!!

      Skład: Martyna Nowakowska, Natalia Majszyk, Julia Sobolewska-Biały, Alicja Marchel, Adrianna Wisławska, Anita Kulesza, Julia Urbankowska, Diana Sulej, Zuzanna Błaszczyk, Julia Staśkiewicz.

       

     • XVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkół podstawowych m. st. Warszawy „Z ortografią za pan brat” Rembertów 2019

     • 9 maja 102 uczniów klas III szkół podstawowych z 17 dzielnic Warszawy pisało finałowe dyktando pod hasłem „Krajobrazy Polski”.

      I miejsce i Tytuł Mistrza Ortografii, Rembertów 2019,  zdobyło 8 uczniów.

      II miejsce zdobyło 14 uczniów, a III miejsce  – 7 uczniów. Przyznano 24 wyróżnienia.

      Z naszej dzielnicy:

      I miejsce i tytuł mistrza ortografii zdobył Jakub Zadorożny, uczeń klasy IIIc SP nr 217 (wych. Renata Wleklińska)

      II miejsce zdobył Jarosław Kokoszko, uczeń klasy IIIc SP 217 (wych. Renata Wleklińska)

      Wyróżnienia otrzymali:

      Paweł Pietrasiewicz  kl. IIIc SP 217 (wych. Renata Wleklińska)

      Mikołaj Polkowski  SP 254  (wych. Jolanta Kokoszko)

      Oskar Kadrowski SP 254 (wych. Jolanta Kokoszko)

      Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbyła się 23 maja w SP 217. Zwycięzcom gratulowali: Mieczysław Golónka, zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów, Halina Sawicka, Dyrektor SP 217, Ewa Kosiorek, Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej przy WCIES.   

      Gratulujemy laureatom i ich nauczycielom.

       

      Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy wspierali nas w organizacji konkursu i pomogli w przygotowaniu uroczystości. Panu Sławomirowi Lipińskiemu za promowanie konkursu na stronie internetowej. Pani Alinie Idzikowskiej,  Pani Sylwii Wronkiewicz  i  Panu Marcinowi Walczakowi za oprawę muzyczną. Uczniom klasy Ie  i  Pani Renacie Stachurskiej za wspaniały występ.

      Paniom,  Ani Gwóźdź, Iwonie Szymaniak, Izie Leszczyńskiej za wspaniałą dekorację.

      Szczególne podziękowania dla Marty Żochowskiej – Zbroch za ogromną pomoc w organizacji  konkursu. Dziękujemy uczniom klasy VIII za współpracę podczas uroczystości.

       

      Organizatorzy

      Urszula Katner

      Ewa Mathea

    • Zebranie obowiązkowe
     • Zebranie obowiązkowe

     • W poniedziałek (20.05.2019 r.) w naszej szkole zebrania odbędą się według następującego harmonogramu:

      godz. 17.00 - kl. 0a;  1 a,b,c,d,e;  4 a,c,d,e,f,g;  6 a,b,c,d;  8 a,e;

      godz. 18.00 - kl. 3 a,b,c; 8 b;

      godz. 18.30 - kl. 2 a,b,c,d,e;  5 a,b,c,e,f,h,j;  7 a,b,c,d,e;  

      godz. 19.00 - kl. 8 c;

      Nauczyciele bez wychowawstw dyżurują w godz. 17.30 - 19.00