• Śpiewaj z nami - Rembertów dla Niepodległej!
     • Śpiewaj z nami - Rembertów dla Niepodległej!

     • Śpiewaj z nami - Rembertów dla Niepodległej!

      Rembertów włącza się w ogólnopolską akcję „Niepodległa do hymnu”! Zachęcamy wszystkich mieszkańców Rembertowa do wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.Punktualnie w samo południe, 11 listopada, na stronie internetowej i profilu Dzielnicy Rembertów oraz instytucji kultury opublikujemy nagranie Hymnu Polski w wykonaniu uczestniczki sekcji wokalnej Domu Kultury "Rembertów" pod opieką instruktor Malwiny Borkowicz. Nagranie zrealizowaliśmy w otwartym niedawno studiu nagrań w Domu Kultury „Rembertów”.

      Dla ułatwienia przekazujemy Wam słowa i nuty hymnu rozpisane na głos i fortepian. Zobaczycie je w kategorii "dyskusja", jako posty w naszym wydarzeniu.

      Zapraszamy do wspólnego śpiewania i celebrowania 102. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości!Pomysłodawcą i koordynatorem akcji „Niepodległa do hymnu” jest Biuro Programu „Niepodległa”www.niepodlegla.gov.pl

      Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/689954205290017/

      Nuty: hymna4_nuty_glos-1.pdf

    • Dni wolne
     • Dni wolne

     • 9,10 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.  

      Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

      Świetlica pracuje od 7.00 do 17.00. 

      W tych dniach nie będzie obiadów.

     • DYŻURY KOORDYNATORÓW PUNKTU INFORMACJI I KARIERY

     • Dyżury koordynatorów odbywają się on-line w aplikacji MS Teams

       

      Pani Anna Gwóźdź: 

      4.11.2020 godz: 14.00-15.30

      18.11.2020 godz: 14.00- 15.30

      25.11.2020 godz: 14.00-14.45

       

      Pani Iwona Szymaniak: 

      2.11.2020 godz: 11.45-12.30

      3.11.2020 godz: 14.40-16.55

      16.11.2020 godz: 11.45- 12.30

    • Konkursy kuratoryjne
     • Konkursy kuratoryjne

     • Komunikat MSCDN

      Odwołanie etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w dniach 27 – 29 października 2020 r.

      W związku z wprowadzanymi przez Rząd obostrzeniami konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z historii, fizyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemiinie odbędą się w zaplanowanych w harmonogramie terminach, tj. w dniach 27 – 29 października 2020 r.

      Nowe terminy powyższych konkursów przedmiotowych zostaną opublikowanie na naszej stronie internetowej - prosimy o regularne monitorowanie naszej strony i zapoznawanie się z bieżącymi komunikatami.

      Decyzję o zmianie terminów konkursów podjęto zgodnie z §14 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

    • Pola Nadziei
     • Pola Nadziei

     • Nasza szkoła, podobnie jak w latach ubiegłych, przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”.  Wspieramy w ten symboliczny sposób, Ośrodek Hospicjum Domowe przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie. Zebraliśmy w tym roku kwotę 1750 zł. Dziękujemy uczniom i rodzicom za wsparcie akcji.

      W zamian otrzymaliśmy cebulki żonkili, które zostały posadzone i zakwitną na wiosnę przed naszą szkołą. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei dla osób nieuleczalnie chorych. Wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji, dziękujemy!

    • Dzień otwarty
     • Dzień otwarty

     • Dzień Otwarty szkoła realizuje poprzez spotkania on-line w terminie 12-16.10.2020.

      W sprawie spotkań z nauczycielami proszę kontaktować się poprzez dziennik Librus z wychowawcami, którzy koordynują te spotkania.

       

       

    • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     • 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  

      Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

      Świetlica pracuje w stałych godzinach. 

      (Działania  zgodne z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami)  

      Oddział przeszkolny 8.30-13.00

       

      Klasy 1-3

      I zmiana 8.00-9.30 obiad 11.00 - z wychowawcami świetlicy

      II zmiana 11.00-12.30    obiad 11.45 z wychowawcą 

       

      Klasy 4-8

      1 tura godz. 8.00 – 9.30

      – kl. 4a (s.8), 4b (s.54),  4c (s.2)

      - kl. 5b (s.68), 5c (s.53)

      - kl. 6e (s.26)

      - kl. 7a (s. 64), 7d (s.33), 7c (s.65), 7f (s.35)

      - kl. 8a (s.34), 8c (s.23)

       

      2 tura godz. 11.00 – 12.30

      – kl. 4e (s.55)

      - kl. 5a (s.23)

      - kl. 6a (s.7), 6g (s.54), 6c (s.8), 6f (s.64), 6d (s.25)

      - kl. 7b (s.2), 7e (s.21), 7dw (s.33)

      - kl. 8d (s.35), 8dw (s.34)


    • Opłaty za obiady na miesiąc październik
     • Opłaty za obiady na miesiąc październik

     • Kwota za obiady za październik wynosi 110,00 zł płatne do 2 października 2020r.

       

      Ze względu na niepewną sytuację z Covid 19 harmonogramu na kolejne miesiące nie będzie.

      W drugiej połowie każdego miesiąca będzie podawana kwota oraz termin wpłaty za wyżywienie na następny miesiąc.

    • Plan lekcji
     • Plan lekcji

     • Uwaga

      W planie lekcji w Librusie nie pojawiają sie jeszcze lekcje z podziałem na grupy (języki, informatyka, wf). Będą widoczne, gdy te grupy zostaną utworzone. 

     • Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) w roku szkolnym 2020/2021

     • W związku z uchwałami podjętymi przez Radę m. st. Warszawy w dniu 30 lipca 2020 roku (Uchwała Nr XXXIV/1024/2020 oraz Uchwała Nr XXXIV/1033/2020) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłek szkolny dla ucznia należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej (właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia). Zmianie uległ katalog wydatków możliwych do sfinansowania w ramach stypendium. 

      Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 528 zł. 

      Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zdarzenia losowego i wynosi do 620 zł.  

      Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

      Druki wniosków oraz dokładne informacje można uzyskać na stronie Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl (w zakładce: dla ucznia i rodzica – pomoc socjalna dla uczniów), na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów. Druki dostępne również w szkole.