• Opłaty za obiady na miesiąc październik
     • Opłaty za obiady na miesiąc październik

     • Kwota za obiady za październik wynosi 110,00 zł płatne do 2 października 2020r.

       

      Ze względu na niepewną sytuację z Covid 19 harmonogramu na kolejne miesiące nie będzie.

      W drugiej połowie każdego miesiąca będzie podawana kwota oraz termin wpłaty za wyżywienie na następny miesiąc.

    • Plan lekcji
     • Plan lekcji

     • Uwaga

      W planie lekcji w Librusie nie pojawiają sie jeszcze lekcje z podziałem na grupy (języki, informatyka, wf). Będą widoczne, gdy te grupy zostaną utworzone. 

     • Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) w roku szkolnym 2020/2021

     • W związku z uchwałami podjętymi przez Radę m. st. Warszawy w dniu 30 lipca 2020 roku (Uchwała Nr XXXIV/1024/2020 oraz Uchwała Nr XXXIV/1033/2020) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłek szkolny dla ucznia należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej (właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia). Zmianie uległ katalog wydatków możliwych do sfinansowania w ramach stypendium. 

      Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 528 zł. 

      Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zdarzenia losowego i wynosi do 620 zł.  

      Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

      Druki wniosków oraz dokładne informacje można uzyskać na stronie Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl (w zakładce: dla ucznia i rodzica – pomoc socjalna dla uczniów), na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów. Druki dostępne również w szkole. 

       

     • Odbiór zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

     • W piątek 31 lipca zapraszamy wszystkich uczniów klas VIII na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów za wyniki w nauce i udział w konkursach w minionym roku szkolnym. Przekażemy Wam również zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, na które zapewne czekacie. Nadal obowiązują nas określone wymogi sanitarne, dlatego spotkania odbędą się w dwóch salach gimnastycznych.

      O godzinie 14.00 - klasa VIII a - duża sala (wchodzimy wejściem głównym) i klasa VIIIb - mała sala (wejscie od parkingu przy świetlicy).

      O godzinie 15.00 - klasa VIIIc ( mała sala) i klasa VIIId ( duża sala gimnastyczna).

      O godzinie 16.00 - klasa VIIIe - duza sala gimnastyczna.

      Zapraszam Was Wszystkich!

      Jeżeli obecność ucznia jest niemożliwa, po odbiór zaświadczeń zapraszamy rodzica.

     • Warszawska Szkoła Letnia - dla uczniów szkół warszawskich

     • Miasto stołeczne Warszawa uruchamia Warszawską Szkołę Letnią – bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych dla uczennic i uczniów szkół warszawskich obecnych klas siódmych szkoły podstawowej oraz klas drugich liceum i klas trzecich technikum, którzy zdają egzaminy w 2021 roku.

      Więcej szczegółów pod adresem:    https://www.wcies.edu.pl/item/2036-warszawska-szkola-letnia

       

    • Lato w mieście
     • Lato w mieście

     • Szanowni Rodzice,

      uprzejmie przypominamy, iż III turnus akcji "Lato w mieście 2020" w naszej placówce SP217 rozpoczyna się we wtorek - 14 lipca 2020 roku i trwa do piątku włącznie - 17 lipca 2020 roku (czyli razem 4 dni). 

      W poniedziałek 13 lipca 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi jest zamknięta z powodu dezynfekcji placówki po II turze wyborów prezydenckich.

      Kierownik Feryjnej Placówki Edukacyjnej,

      Emilia Pruchno-Szelągowska

    • Informacja
     • Informacja

     • Szanowni Państwo,

      informuję, że pracownik, który miał kontakt z osobą zarażoną COVID - 19 jest zdrowy. Testy wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną nie potwierdziły choroby pracownika. W związku z powyższym szkoła wznawia funkcjonowanie w dniu 1 lipca 2020r. W tym dniu rozpocznie się na terenie szkoły akcja Lato w mieście jak i opieka dzieci w oddziale przedszkolnym. Będzie działała stołówka szkolna.

      Sekretariat jest do dyspozycji uczniów i rodziców wg godzin wakacyjnych od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

      Halina Sawicka dyrektor szkoły.

    • Lato w mieście 2020
     • Lato w mieście 2020

     • Szanowni Rodzice,

      niezmiernie miło jest mi przekazać wiadomość, iż decyzją Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi o wznowieniu pracy szkoły, w dniu 1 lipca 2020 roku o godz.7:00 ruszają zajęcia w ramach akcji Lato w mieście.

      Zapisu uczestników I turnusu do grup wychowawczych będziemy dokonywać na bieżąco pierwszego dnia, czyli podczas zgłaszania się dzieci do placówki.

      Gorąco pozdrawiam i do zobaczenia,

      Emilia Pruchno-Szelągowska

      Kierownik FPE SP217

    • Informacja
     • Informacja

     • Szanowni Państwo,

      informuję, że w dniu dzisiejszym 25 czerwca 2020r.zostałam poinformowana, że jeden z pracowników szkoły miał bliski kontakt z osobą, u której również w dniu dzisiejszym potwierdzono zakażenie Covid – 19. W związku z powyższym do czasu wyjaśnienia sytuacji zdrowotnej pracownika, praca szkoły zostaje zawieszona na kilka najbliższych dni / zajęcia oddziału przedszkolnego jaki i akcji Lato w mieście/. W tym czasie zostanie przeprowadzone dwukrotnie ozonowanie szkoły w dniu 27 i 29 czerwca 2020r.w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa również osobom podczas odbywających się wyborów 28 czerwca 2020r.  Po wyjaśnieniu sytuacji zdrowotnej personelu, szkoła wznowi swoją działalność. Proszę o śledzenie komunikatu na stronie internetowej pod adresem www.sp217.pl oraz komunikatów w dzienniku LIBRUS                   

               Dyrektor szkoły Halina Sawicka

    • Lato w mieście - ramowy plan dnia
     • Lato w mieście - ramowy plan dnia

     • Wakacje zbliżają się wielkimi krokami...

      W związku z panującym nadal stanem epidemii i mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników, wychowawców oraz pracowników placówki, w trakcie tegorocznej akcji Lato w mieście, dzieci zostaną podzielone na grupy wychowawcze (po 12 osób) i do tych grup będą uczęszczać przez cały turnus "Lata w mieście" - bez możliwości przepisania do innej.

      Poniżej załączamy Ramowy Plan Dnia. Z racji braku możliwości uczestniczenia w wycieczkach do miejsc kulturalnych, muzeów, kin, dzieci będą miały organizowane przez wychowawców zajęcia na terenie placówki, w bezpośrednim jej sąsiedztwie (boisko, miasteczko ruchu drogowego) lub poza nią (z zachowaniem środków ostrożności i z możliwością dotarcia pieszo). 

      UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW o zaopatrzenie swoich pociech w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki), aby dziecko mogło uczestniczyć, np. w spacerze z grupą wychowawczą. Dla bezpieczeństwa dzieci prosimy także, aby każdy uczestnik miał swoje przybory, bidon/butelkę z wodą (podpisane). Zachowując najwyższe środki ostrożności na teren placówki nie można przynosić własnych zabawek.


      Ramowy_plan_dnia_2020

    • Lato w mieście- opłaty
     • Lato w mieście- opłaty

     • Opłata za opiekę w kwocie 10 zł/dzień. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać WYŁĄCZNIE na numer konta:  18 1030 1508 0000 0005 5078 0004 (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz turnus, na który dziecko zostało zapisane)

      Opłata za wyżywienie wynosi 10 zł/dzień i wpłaty należy dokonywać na numer konta (na ten numer konta dokonujemy WYŁĄCZNIE opłat za wyżywienie): 48 1030 1508 0000 0005 5078 0046 (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz turnus, za który opłacają Państwo wyżywienie)