• Odbiór zaświadczeń z egzaminów ósmoklasisty

     • Termin odbioru zaświadczeń z egzaminów ósmoklasisty to 9 lipca 2021r. wg następującego harmonogramu:

      godzina 8.30 - klasa 8a

      godzina 9.30 - klasa 8c

      godzina 10.30 - klasa 8d

      godzina 11.30 - klasa 8dw

      Zaświadczenia będą wydawane w sali nr 35

     • Lato w Mieście 2021

     • Szanowni Rodzice,

      już w najbliższy poniedziałek (28 czerwca) startuje warszawski program Lato w Mieście 2021.

      Zapisy do grup będą odbywały się w pierwszy dniu akcji, czyli w momencie zgłoszenia się dziecka do naszej placówki (w poniedziałek rano).

      Zgodnie z aktualnymi wytycznymi grupy mogą liczyć maksymalnie po 15 dzieci. Na tą chwilę nie mam jeszcze żadnych wejściówek, w ramach których mogłyby się odbywać wyjścia szkolne i jedyną pewną atrakcją dla uczestników są wyjazdy na basen (codziennie po 2-3 grupy), niemniej zapewniamy, że dzieci nie będą się z nami nudzić.

      OBOWIĄZKOWY NIEZBĘDNIK

      UCZESTNIKA akcji „Lato w Mieście 2021”

       

      Informujemy, iż w związku z prognozami na iście wakacyjną, upalną pogodę

      zobowiązujemy każdego Rodzica do wyposażenia Dziecka

      uczęszczającego do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 217 w:

      - butelkę/bidon z wodą

      (w wystarczającej indywidualnie ilości);

      - środki ochrony osobistej (maseczka, jednorazowe rękawiczki, płyn/żel do dezynfekcji),

      - własne przybory plastyczne (piórnik z kredkami),

      - czapkę z daszkiem, bądź inne nakrycie głowy chroniące od słońca;

      - krem z filtrem do zabezpieczenia skóry przed promieniami słonecznymi, szczególnie podczas wycieczek plenerowych (a mamy ogromną nadzieję, że takie będą się odbywały);

      - śniadaniówkę/pudełko do zapakowania niezjedzonego na stołówce śniadania.

      W sytuacji, gdy Uczestnik nie będzie posiadał akcesoriów chroniących przed słońcem, zostanie dołączony do grupy stacjonarnej, bądź innej bezpiecznej dla Jego zdrowia.

      Przypominamy o zakazie wnoszenia własnych zabawek na teren szkoły w związku z panującym nadal stanem epidemii. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania nadal panujących obostrzeń sanitarno-epidemicznych.

       

      Do zobaczenia w poniedziałek!!!

    • Zakończenie roku szkolnego
     • Zakończenie roku szkolnego

     • Zakonczenie Roku Szkolnego kl.8 odbędzie się 24.06.2021 r. o godz. 17.30. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne na salę wchodzą tylko zaproszeni goście.

      Zakończenie pozostałych klas odbędzie się w dniu 25.06.2021 r. według zamieszczonego grafiku: Zakończenie roku roku szk. - grafik  Jeśli pogoda na to pozwoli, zakończenie kl. 1 -7 jest na boisku.

    • Webinar
     • Webinar

     • Zapraszamy Rodziców uczniów klas 1-8 na webinar:

      "Jak radzić sobie ze stresem w kontekście pandemii?"

      ukierunkowany na wsparcie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

      Webinar rozpocznie się 18 czerwca (piątek) o godz. 18.00. Poprowadzą go psycholożki/psychoterapeutki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie: Pani Joanna Goska i Pani Aleksandra Wielgosz.

      Link do webinaru prześlemy Państwu w czwartek poprzez wiadomość w dzienniku Librus. Link będzie także dostępny na stronie Poradni.

    • PILNE - WAŻNE obiady czerwiec 2021r.
     • PILNE - WAŻNE obiady czerwiec 2021r.

     • Szanowni Państwo,

      W związku z dużą różnicą w dniu dzisiejszym (31 maja 2021r.) pomiędzy obiadami wydanymi a opłaconymi, Dyrektor szkoły przypomina o konieczności dokonania wpłaty za wyżywienie za miesiąc czerwiec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2021r.

      W przeciwnym razie od 7 czerwca dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.

      Jednocześnie informuję, że w związku z długotrwałą nieobecnością Pani intendent, wszelką korespondencję dotyczącą posiłków (odwołania obiadów, nadpłaty i niedopłaty) proszę kierować jedynie na adres: j.kaczorowska@sp217.pl (wstrzymane są do odwołania powiadomienia telefoniczne).

       

      Halina Sawicka

      Dyrektor szkoły

       

       

    • 4 czerwca, piątek
     • 4 czerwca, piątek

     • Piątek, 4 czerwca jest w szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu w godzinach 7.00-17.00 dyżur opiekuńczy pełnią nauczyciele klas 1-8. Stołówka nie wydaje obiadów.

    • Lato w Mieście 2021
     • Lato w Mieście 2021

     • Od 1 czerwca 2021 rruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak jak co roku, w okresie wakacji, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

      Nasza szkoła przeprowadzi akcję w trzech turnusach:

      I turnus 28 czerwca - 2 lipca

      II turnus 5 - 9 lipca

      III turnus 12 - 16 lipca  

      Jak się zapisać?

      Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2021, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl rozpoczną się 1 czerwca od godziny 12: 00 i potrwają do 11 czerwca.

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

      Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 14 czerwca o godzinie 16.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 21 czerwca do godz. 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

      Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne będą m.in. na stronie www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE w naszej szkole będzie działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-17:00, zapewniając opiekę uczestnikom przyjętym na poszczególne turnusy.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2021 jest organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku” (dokument dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku)

      Szczegółowe informacje dotyczące Akcji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

      oraz na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy  "Lato w Mieście" 2021 | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

    • 1 czerwca - Dzień Dziecka
     • 1 czerwca - Dzień Dziecka

     • W tym dniu uczniowie przychodzą do szkoły według zmienionego rozkładu zajęć.

      Na godzinę 8.30 przychodzą klasy: oddział przedszkolny, 1a,1c,1e,2a,3a,3b,3c,4a,4b,4c,5c,6a,6f,7c,7e,7f,8c,8d.

      Na godzinę 11.30 przychodzą klasy: 4e,5b,6c,6d,6e,6g,7a,7b,8a.

      Na godzinę 12.00 przychodzą klasy: 1b,1d,2b,2c,2d,3d,3e.

      Pozostałe informacje przekażą wychowawcy klas.

       

    • Jaki Program Usługi blisko domu? - konsultacje
     • Jaki Program Usługi blisko domu? - konsultacje

     • Jak poprawić dostępność i jakość usług społecznych w Warszawie?

      Zdrowie, edukacja i otwarcie na społeczną aktywność grup zagrożonych samotnością i wykluczeniem to usługi, z których na co dzień korzystamy w najbliższym sąsiedztwie. Program „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” opisuje w jaki sposób chcemy dbać o ich jakość i dostępność.  

      Usługi społeczne to usługi, które są zorientowane na człowieka, przeznaczone do zaspokajania jego życiowych potrzeb. Mają pomagać w realizacji osobistych wyzwań, jak również wspierać w sytuacjach kryzysowych. Przyczyniają się do poprawy warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich, zwiększając przy tym zdolność mieszkańców do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

      Czy działania, które wskazaliśmy w Programie są wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów? Czy powinniśmy je uzupełnić albo przeformułować? Porozmawiajmy o tym podczas konsultacji społecznych.

      Konsultacje trwają od 5 do 28 maja 2021 roku

      Szczegóły można znaleźć na stronie:


    • 17 maja
     • 17 maja

     • Drodzy Uczniowie!

      17 maja wszyscy wracamy do szkoły, klasy IV-VIII początkowo do nauki hybrydowej. Cieszymy się, że spotkamy się na szkolnych korytarzach. Na pewno urośliście 😀 szkoła na szczęście nie zmieniła się i czeka na Was 😀

      Wspólnie znajdziemy czas na naukę i zabawę!

      Czekamy na Was!

                                          Nauczyciele

    • OBIADY ZA MAJ I CZERWIEC
     • OBIADY ZA MAJ I CZERWIEC

     •  

       

      termin wpłat 13  - 18 maja

       

      KLASY  4-7

      Proszę dokonać  wpłatę jedną za Maj i czerwiec

      za Maj - (ilość dni w szkole pomnożona przez 5,00 zł

      za Czerwiec - 80,00 zł

      w temacie bardzo proszę o informację jaka kwota za maj i jaka za czerwiec (np. maj - 20,00 zł, czerwiec 80,00 zł)

       

      KLASY 8

      za maj - 35,00 zł  (bez egzaminów)

                     50,00 zł   (z egzaminami)

      za czerwiec  -  80,00 zł

      również proszę o informacje w temacie ile za maj, a ile za czerwiec

       

      KLASY 0-3

      Opłata za czerwiec wynosi 80,00 zł

       

    • Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej 2021/2022
     • Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej 2021/2022

     • Informujemy, że 24 maja 2021 roku rusza system rekrutacyjny do klasy siódmej dwujęzycznej na rok szkolny 2021/2022.

      Od 17 maja mogą się Państwo zapoznać z ofertami szkół podstawowych, które prowadzą rekrutację do oddziałów dwujęzycznych.

      System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

      www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

      UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

       

      Przypominamy, że rekrutacja jest dwustopniowa, a o przyjęciu do klasy siódmej dwujęzycznej decydują:

      1. wynik egzaminu predyspozycji, który odbędzie się 10 czerwca 2021r.
      2. oraz oceny na świadectwie promocyjnym do klasy  siódmej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

      Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem oraz zasadami naboru do klasy siódmej dwujęzycznej, które są umieszczone

       

    • Zebranie z Rodzicami - 17.05.2021
     • Zebranie z Rodzicami - 17.05.2021

     • W poniedziałek, 17 maja jest Zebranie Obowiązkowe

      Spotkania on-line z nauczycielami - wychowawcami organizowane są:

      godz. 17.00 - klasy 0,1,5,6,8,

      godz. 18.00 - 2,3,4,7.

    • Lato w mieście 2021
     • Lato w mieście 2021

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji "Lato w Mieście" 2021, jednakże z uwagi na brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po  otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.

      Na stronie internetowej elektronicznego systemu zgłoszeń zostały zamieszczone informacje dot. placówek organizujących Warszawską Akcję "Lato w Mieście" 2021 wraz z terminami.

      https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action