• Jaki Program Usługi blisko domu? - konsultacje
     • Jaki Program Usługi blisko domu? - konsultacje

     • Jak poprawić dostępność i jakość usług społecznych w Warszawie?

      Zdrowie, edukacja i otwarcie na społeczną aktywność grup zagrożonych samotnością i wykluczeniem to usługi, z których na co dzień korzystamy w najbliższym sąsiedztwie. Program „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” opisuje w jaki sposób chcemy dbać o ich jakość i dostępność.  

      Usługi społeczne to usługi, które są zorientowane na człowieka, przeznaczone do zaspokajania jego życiowych potrzeb. Mają pomagać w realizacji osobistych wyzwań, jak również wspierać w sytuacjach kryzysowych. Przyczyniają się do poprawy warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich, zwiększając przy tym zdolność mieszkańców do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

      Czy działania, które wskazaliśmy w Programie są wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów? Czy powinniśmy je uzupełnić albo przeformułować? Porozmawiajmy o tym podczas konsultacji społecznych.

      Konsultacje trwają od 5 do 28 maja 2021 roku

      Szczegóły można znaleźć na stronie:


    • 17 maja
     • 17 maja

     • Drodzy Uczniowie!

      17 maja wszyscy wracamy do szkoły, klasy IV-VIII początkowo do nauki hybrydowej. Cieszymy się, że spotkamy się na szkolnych korytarzach. Na pewno urośliście 😀 szkoła na szczęście nie zmieniła się i czeka na Was 😀

      Wspólnie znajdziemy czas na naukę i zabawę!

      Czekamy na Was!

                                          Nauczyciele

    • OBIADY ZA MAJ I CZERWIEC
     • OBIADY ZA MAJ I CZERWIEC

     •  

       

      termin wpłat 13  - 18 maja

       

      KLASY  4-7

      Proszę dokonać  wpłatę jedną za Maj i czerwiec

      za Maj - (ilość dni w szkole pomnożona przez 5,00 zł

      za Czerwiec - 80,00 zł

      w temacie bardzo proszę o informację jaka kwota za maj i jaka za czerwiec (np. maj - 20,00 zł, czerwiec 80,00 zł)

       

      KLASY 8

      za maj - 35,00 zł  (bez egzaminów)

                     50,00 zł   (z egzaminami)

      za czerwiec  -  80,00 zł

      również proszę o informacje w temacie ile za maj, a ile za czerwiec

       

      KLASY 0-3

      Opłata za czerwiec wynosi 80,00 zł

       

    • Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej 2021/2022
     • Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej 2021/2022

     • Informujemy, że 24 maja 2021 roku rusza system rekrutacyjny do klasy siódmej dwujęzycznej na rok szkolny 2021/2022.

      Od 17 maja mogą się Państwo zapoznać z ofertami szkół podstawowych, które prowadzą rekrutację do oddziałów dwujęzycznych.

      System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

      www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

      UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

       

      Przypominamy, że rekrutacja jest dwustopniowa, a o przyjęciu do klasy siódmej dwujęzycznej decydują:

      1. wynik egzaminu predyspozycji, który odbędzie się 10 czerwca 2021r.
      2. oraz oceny na świadectwie promocyjnym do klasy  siódmej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

      Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem oraz zasadami naboru do klasy siódmej dwujęzycznej, które są umieszczone

       

    • Zebranie z Rodzicami - 17.05.2021
     • Zebranie z Rodzicami - 17.05.2021

     • W poniedziałek, 17 maja jest Zebranie Obowiązkowe

      Spotkania on-line z nauczycielami - wychowawcami organizowane są:

      godz. 17.00 - klasy 0,1,5,6,8,

      godz. 18.00 - 2,3,4,7.

    • Lato w mieście 2021
     • Lato w mieście 2021

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji "Lato w Mieście" 2021, jednakże z uwagi na brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po  otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.

      Na stronie internetowej elektronicznego systemu zgłoszeń zostały zamieszczone informacje dot. placówek organizujących Warszawską Akcję "Lato w Mieście" 2021 wraz z terminami.

      https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

       

    • Powrót do szkoły - nauczanie hybrydowe
     • Powrót do szkoły - nauczanie hybrydowe

     • W dniach 17-28 maja klasy 4-8 przechodzą na system nauczania hybrydowego.

      Klasy zostały podzielone tak, by w szkole była dopuszczalna ilość uczniów.

      17.05.2021 poniedziałek: 4b,4c,5b,6a,6e,6g,7b,7c,7d,8a,8c,8d,8dw.

      18.05.2021 wtorek: 4a,4e,5a,5c,6c,6d,6f,7a,7e,8a,8c,8d,8dw.

      19.05.2021 środa: 4b,4c,5b,5c,6a,6e,6g,7c,7f,7dw,8a,8c,8d,8dw.

      20.05.2021 czwartek: 4a,4c,6c,6e,6f,7a,7b,7d,7f,8a,8c,8d,8dw.

      21.05.2021 piątek: 6a,6d,6f,6g,7b,7c,7d,7e,7dw,8a,8c,8d,8dw.

      24.05.2021 poniewdziałek: 4e,5a,5c,6c,6d,7a,7e,7f,7dw,8a,8c,8d,8dw.

      25.05.2021 wtorek: egzamin klas 8 (pozostałe klasy mają wolne)

      26.05.2021 środa: egzamin klas 8 (pozostałe klasy mają wolne)

      27.05.2021 czwartek: egzamin klas 8 (pozostałe klasy mają wolne)

      28.05.2021 piątek: dzień wolny

      Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy.

    • 25,26,27 maja - egzaminy kl.8
     • 25,26,27 maja - egzaminy kl.8

     • W dniach 25-26-27 maja w naszej szkole uczniowie klas VIII piszą egzamin.W tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych. 

      Dla klas młodszych pełnimy dyżur opiekuńczy w świetlicy w stałych godzinach. Zapewniamy obiad. 

       28 maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (ustalony we wrześniu) zapewniamy opiekę pedagogiczną w świetlicy szkolnej. Tego dnia nie ma obiadów. 

     • OBIADY ZA MAJ

     • Kwota wynosi 80,00 zł  (bez egzaminów 8 klas)

      Dzieci, które będą obecne w świetlicy w czasie egzaminów 8 klas (25 - 27 maj), kwota wynosi  95,00 zł

      Termin wpłat  30.04.2021 r. - 6.05.2021 r.

    • Dzień Otwarty
     • Dzień Otwarty

     • Dzień Otwarty szkoła realizuje poprzez spotkania on-line w terminie 12-16.04.2021.

      W sprawie spotkań z nauczycielami proszę kontaktować się poprzez dziennik Librus bezpośrednio z nauczycielami lub z wychowawcami, którzy pomogą zorganizaowaće spotkania.