• Opłaty za obiady październikowe
     • Opłaty za obiady październikowe

     • Informujemy, że opłatę za obiady za październik w wysokości 100 zł należy dokonać na konto w dniach od 21 do 27 września (prosimy o nieprzekraczanie terminu płatności – liczy się data księgowania a nie data dokonania przelewu).

      Informacja o kwotach po odliczeniach za obiady zostanie wysłana oddzielną wiadomością ( poprzez dziennik elektroniczny) do osób, których odliczenia dotyczą.

     • Zebrania obowiązkowe

     • Poniedziałek 12.09 godzina 17.00

      odział przedszkolny - sala 14

      1a - sala 54

      1b - sala 60

      1c - sala 45

      1d - sala 44

      2a - sala 33

      2b - sala6

      2c - sala 55

      2d - sala 34

      2e - sala 35

      3a - sala 59

      3b - sala 68

      3c - sala 64

      3d - sala 26

      3e - sala 27

      4a - sala 21

      4b - sala 64

      4c - sala 3

      4d - sala 65

       Wtorek 13.09 godzina 17:00 

      5a - sala 26

      5b - sala 65

      5c - sala 66

      5d - sala 21

      5e - sala 35

      6a - sala 2

      6b - sala 68

      6c - sala 8

      6e - sala 7

      7a - sala 23

      7c - sala 64

      7dw - sala 33

      8a - sala 53

      8c - sala 3

      8d - sala 25

      8dw - sala 34

      8f - sala 54

      8g - sala 55