• Pola Nadziei
     • Pola Nadziei

     • Nasza szkoła, podobnie jak w latach ubiegłych, przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”.  Wspieramy w ten symboliczny sposób, Ośrodek Hospicjum Domowe przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie. Zebraliśmy w tym roku kwotę 2 132,06 zł. Dziękujemy uczniom i rodzicom za wsparcie akcji.

      W zamian otrzymaliśmy cebulki żonkili, które zostały posadzone i zakwitną na wiosnę przed naszą szkołą. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei dla osób nieuleczalnie chorych. Wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji, dziękujemy!

    • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
     • Dzień Komisji Edukacji Narodowej

     • 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

      Świetlica pracuje w stałych godzinach. 

      (Działania  zgodne z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami)  

      Oddział przedszkolny 8.00-13.30

      Klasy 1-3

      I zmiana 9.30-11.00 obiad 10.00-11.00 - z wychowawcą 

      II zmiana 11.00-12.30    obiad 11.00-11.45 z wychowawcą 

      Klasy 4-8

      9.45-10.45 – (reprezentacja klas – proszę wybrać po 3 osoby)– APEL na sali gimnastycznej;

      11.00-12.30 – (całe klasy) – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcą;

      obiad kl.4-8 – 11.45-13.00

    • 11.10.2021 - Konsultacje
     • 11.10.2021 - Konsultacje

     • W poniedziałek, 11 października odbędą się szkolne konsultacje online.

      Zapraszamy do kontaktu z wychowawcą, nauczycielem lub szkolnym specjalistą.