• ZIMA W MIEŚCIE 2021

     • Zimowa przerwa w nauce zbliża się wielkimi krokami...

      W związku z panującym nadal stanem epidemii i mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników, wychowawców oraz pracowników placówki, w trakcie zbliżającej się akcji Zima w Mieście dzieci (podobnie jak podczas akcji wakacyjnej) zostaną pierwszego dnia akcji przydzielone do grup ze stałą opieką wychowawców (po 12 uczestników) i do tych grup będą uczęszczać przez cały turnus "Zimy w Mieście" - bez możliwości przepisania do innej. Będziemy starali się w miarę możliwości uwzględniać prośby koleżeńskie dzieci oraz wiekowo dopasowywać uczestników tak, aby zaplanowane zajęcia kulturalne i sportowe były jak najbardziej dla nich dopasowane.

      Z racji braku możliwości uczestniczenia w wyjściach do ośrodków sportu i rekreacji, muzeów, kin i innych placówek kulturalnych dzieci będą miały organizowane przez wychowawców zajęcia na terenie placówki, w bezpośrednim jej sąsiedztwie (boisko, miasteczko ruchu drogowego) lub poza nią (z zachowaniem środków ostrożności i z możliwością dotarcia pieszo), a także skorzystają z warsztatów on-line oraz wirtualnego zwiedzania ciekawych miejsc.

      UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW o dopasowywanie ubioru dzieci do warunków pogodowych tak, by dzieci mogły swobodnie wyjść na świeże powietrze, a także uczestniczyć w zajęciach sportowych.  Prosimy także o zaopatrzenie swoich Pociech na czas pobytu w placówce w indywidualne środki: higieniczne (chusteczki suche, wilgotne), ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki), własne przybory plastyczne (piórnik z ołówkiem, gumką, nożyczkami, kredkami/mazakami) tak, aby dziecko mogło swobodnie uczestniczyć w zajęciach kreatywnych, sportowych czy np. w spacerze z grupą wychowawczą. Dla bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci prosimy także, aby każdy uczestnik miał swój bidon/butelkę z wodą (podpisane).
      Zachowując najwyższe środki ostrożności oraz przestrzegając wszelkich wytycznych GIS oraz MEN informujemy, iż na teren placówki nie można przynosić własnych zabawek.

    • Egzamin próbny klas 8
     • Egzamin próbny klas 8

     • Egzamin próbny klas 8 odbędzie się:

      14.12.2020 – poniedziałek godz. 9.00 (90 min, dys.-135 min) j. angielski

      15.12.2020 – wtorek godz. 9.00 (100 min, dys.-150 min) matematyka

      16.12.2020 – środa godz. 9.00 (120 min, dys.-180 min) j. polski

       

      W te dni uczniowie klas 8 przychodzą o godz. 8.30-8.45 w maseczkach, wchodzą głównym wejściem i udają się wyznaczonych sal.  Listy uczniów z salami będą wywieszone przy wejściu. Po egzaminie uczniowie udają się do domu, gdyż pozostałe lekcje odbywają się zgodnie z planem (zdalnie). Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad w związku z panującą pandemią Covid 19. Ewentualne zapytania prosimy kierować do wychowawców.

      Pozostałe klasy mogą mieć zmiany w planie lekcji.

     • Zima w Mieście 2021

     • 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 dla uczniów szkół warszawskich i mieszkających na stałe w stolicy pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl  rozpoczynają się elektroniczne  zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 trwającej w okresie  ferii zimowych tj. 4.01.2021 r. - 15.01.2021 r.

      Z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, możliwe jest odwołanie w całości Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      • Feryjne Punkty Edukacyjne zlokalizowane w szkołach zapewnią opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej, m. in. wprowadzone jest  ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie, a program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi; udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny,
      • FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu,
      • rodzice wnoszą opłaty: za posiłki- w wysokości 10 zł dziennie (dwa posiłki, w tym jeden ciepły) oraz za opiekę- w wysokości 10 zł dziennie; uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas ferii zimowych.

       Ważne

      • od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 do 11 grudnia do godz. 24.00 rodzic wpisuje adres: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl i rejestruje się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzy hasło,
      • przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej rodzic powinien zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów,
      • po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowaną szkołę  (można wybrać dowolną liczbę szkół ) na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku,
      • informację o zakwalifikowaniu można uzyskać po zalogowaniu się od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00, następnie rodzic do 18 grudnia do godz. 15.00 dokonuje opłaty za wyżywienie i opiekę,
      • po wydrukowaniu z systemu karty kwalifikacyjnej dziecka  należy zanieść je do każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane wraz z  potwierdzeniem dokonania opłat lub zaświadczeniem o ich zwolnieniu.

      W Dzielnicy Rembertów Feryjny Punkt Edukacyjny zlokalizowany jest w Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Paderewskiego 45.

       

    • Dyżury koordynatorów PIK
     • Dyżury koordynatorów PIK

     • DYŻURY KOORDYNATORÓW PUNKTU INFORMACJI I KARIERY

      Dyżury koordynatorów odbywają się on-line w aplikacji MS Teams

      Anna Gwóźdź:

      • 2.12. środa w godz 14.00-15.30
      • 9.12 środa w godz 14.00-15.30
      • 16.12 środa w godz 14.00-14.45

      Iwona Szymaniak:

      • 1.12. wtorek w godz 14.40-16.55
      • 7.12 poniedziałek w godz 11.45-12.30
      • 14.12 poniedziałek w godz.11.45-12.30
    • Zmiany w stołówce
     • Zmiany w stołówce

     • Szanowni Państwo,

      Informujemy, że w środę, czwartek i piątek (2,3,4 grudnia 2020 r) stołówka szkolna nie będzie wydawała ciepłych posiłków ze względów na modernizację kuchni. Uczniowie będą mieli zapewniony suchy prowiant, owoc oraz ciepły napój.

      Za utrudnienia przepraszamy

      Dyrekcja szkoły