• Konkursy kuratoryjne
     • Konkursy kuratoryjne

     • Komunikat MSCDN

      Odwołanie etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w dniach 27 – 29 października 2020 r.

      W związku z wprowadzanymi przez Rząd obostrzeniami konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z historii, fizyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemiinie odbędą się w zaplanowanych w harmonogramie terminach, tj. w dniach 27 – 29 października 2020 r.

      Nowe terminy powyższych konkursów przedmiotowych zostaną opublikowanie na naszej stronie internetowej - prosimy o regularne monitorowanie naszej strony i zapoznawanie się z bieżącymi komunikatami.

      Decyzję o zmianie terminów konkursów podjęto zgodnie z §14 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

    • Pola Nadziei
     • Pola Nadziei

     • Nasza szkoła, podobnie jak w latach ubiegłych, przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”.  Wspieramy w ten symboliczny sposób, Ośrodek Hospicjum Domowe przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie. Zebraliśmy w tym roku kwotę 1750 zł. Dziękujemy uczniom i rodzicom za wsparcie akcji.

      W zamian otrzymaliśmy cebulki żonkili, które zostały posadzone i zakwitną na wiosnę przed naszą szkołą. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei dla osób nieuleczalnie chorych. Wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji, dziękujemy!

    • Dzień otwarty
     • Dzień otwarty

     • Dzień Otwarty szkoła realizuje poprzez spotkania on-line w terminie 12-16.10.2020.

      W sprawie spotkań z nauczycielami proszę kontaktować się poprzez dziennik Librus z wychowawcami, którzy koordynują te spotkania.

       

       

    • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     • 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  

      Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

      Świetlica pracuje w stałych godzinach. 

      (Działania  zgodne z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami)  

      Oddział przeszkolny 8.30-13.00

       

      Klasy 1-3

      I zmiana 8.00-9.30 obiad 11.00 - z wychowawcami świetlicy

      II zmiana 11.00-12.30    obiad 11.45 z wychowawcą 

       

      Klasy 4-8

      1 tura godz. 8.00 – 9.30

      – kl. 4a (s.8), 4b (s.54),  4c (s.2)

      - kl. 5b (s.68), 5c (s.53)

      - kl. 6e (s.26)

      - kl. 7a (s. 64), 7d (s.33), 7c (s.65), 7f (s.35)

      - kl. 8a (s.34), 8c (s.23)

       

      2 tura godz. 11.00 – 12.30

      – kl. 4e (s.55)

      - kl. 5a (s.23)

      - kl. 6a (s.7), 6g (s.54), 6c (s.8), 6f (s.64), 6d (s.25)

      - kl. 7b (s.2), 7e (s.21), 7dw (s.33)

      - kl. 8d (s.35), 8dw (s.34)