• Informacja
     • Informacja

     • Szanowni Państwo,

      informuję, że pracownik, który miał kontakt z osobą zarażoną COVID - 19 jest zdrowy. Testy wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną nie potwierdziły choroby pracownika. W związku z powyższym szkoła wznawia funkcjonowanie w dniu 1 lipca 2020r. W tym dniu rozpocznie się na terenie szkoły akcja Lato w mieście jak i opieka dzieci w oddziale przedszkolnym. Będzie działała stołówka szkolna.

      Sekretariat jest do dyspozycji uczniów i rodziców wg godzin wakacyjnych od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

      Halina Sawicka dyrektor szkoły.

    • Lato w mieście 2020
     • Lato w mieście 2020

     • Szanowni Rodzice,

      niezmiernie miło jest mi przekazać wiadomość, iż decyzją Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi o wznowieniu pracy szkoły, w dniu 1 lipca 2020 roku o godz.7:00 ruszają zajęcia w ramach akcji Lato w mieście.

      Zapisu uczestników I turnusu do grup wychowawczych będziemy dokonywać na bieżąco pierwszego dnia, czyli podczas zgłaszania się dzieci do placówki.

      Gorąco pozdrawiam i do zobaczenia,

      Emilia Pruchno-Szelągowska

      Kierownik FPE SP217

    • Informacja
     • Informacja

     • Szanowni Państwo,

      informuję, że w dniu dzisiejszym 25 czerwca 2020r.zostałam poinformowana, że jeden z pracowników szkoły miał bliski kontakt z osobą, u której również w dniu dzisiejszym potwierdzono zakażenie Covid – 19. W związku z powyższym do czasu wyjaśnienia sytuacji zdrowotnej pracownika, praca szkoły zostaje zawieszona na kilka najbliższych dni / zajęcia oddziału przedszkolnego jaki i akcji Lato w mieście/. W tym czasie zostanie przeprowadzone dwukrotnie ozonowanie szkoły w dniu 27 i 29 czerwca 2020r.w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa również osobom podczas odbywających się wyborów 28 czerwca 2020r.  Po wyjaśnieniu sytuacji zdrowotnej personelu, szkoła wznowi swoją działalność. Proszę o śledzenie komunikatu na stronie internetowej pod adresem www.sp217.pl oraz komunikatów w dzienniku LIBRUS                   

               Dyrektor szkoły Halina Sawicka

    • Lato w mieście - ramowy plan dnia
     • Lato w mieście - ramowy plan dnia

     • Wakacje zbliżają się wielkimi krokami...

      W związku z panującym nadal stanem epidemii i mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników, wychowawców oraz pracowników placówki, w trakcie tegorocznej akcji Lato w mieście, dzieci zostaną podzielone na grupy wychowawcze (po 12 osób) i do tych grup będą uczęszczać przez cały turnus "Lata w mieście" - bez możliwości przepisania do innej.

      Poniżej załączamy Ramowy Plan Dnia. Z racji braku możliwości uczestniczenia w wycieczkach do miejsc kulturalnych, muzeów, kin, dzieci będą miały organizowane przez wychowawców zajęcia na terenie placówki, w bezpośrednim jej sąsiedztwie (boisko, miasteczko ruchu drogowego) lub poza nią (z zachowaniem środków ostrożności i z możliwością dotarcia pieszo). 

      UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW o zaopatrzenie swoich pociech w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki), aby dziecko mogło uczestniczyć, np. w spacerze z grupą wychowawczą. Dla bezpieczeństwa dzieci prosimy także, aby każdy uczestnik miał swoje przybory, bidon/butelkę z wodą (podpisane). Zachowując najwyższe środki ostrożności na teren placówki nie można przynosić własnych zabawek.


      Ramowy_plan_dnia_2020

    • Lato w mieście- opłaty
     • Lato w mieście- opłaty

     • Opłata za opiekę w kwocie 10 zł/dzień. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać WYŁĄCZNIE na numer konta:  18 1030 1508 0000 0005 5078 0004 (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz turnus, na który dziecko zostało zapisane)

      Opłata za wyżywienie wynosi 10 zł/dzień i wpłaty należy dokonywać na numer konta (na ten numer konta dokonujemy WYŁĄCZNIE opłat za wyżywienie): 48 1030 1508 0000 0005 5078 0046 (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz turnus, za który opłacają Państwo wyżywienie)

    • Lato w mieście 2020
     • Lato w mieście 2020

     • Szanowni Rodzice,

      w obliczu trwajacej pandemii przychodzi nam zmierzyć się z akcją Lato w mieście 2020.

      Wiemy już, że będzie to 'wyjątkowe wyzwanie', z nałożonym reżimem sanitarnym i restrykcjami, jakie dotyczą podytu dzieci w placówkach. Ograniczenia zostały nałożone na transport publiczny, zwiedzanie muzeów, a także na udział dzieci w zajęciach warsztatowych organizowanych na terenie placówki.

      W naszej szkole odbędą się 3 turnusy akcji:

      I turnus 30 czerwca - 3 lipca (w związku z dezynfekcją placówka będzie zamknięta 29 czerwca)

      II turnus 6 - 10 lipca

      III turnus 14 lipca - 17 lipca (w związku z dezynfekcją placówka będzie zamknięta 13 lipca)

      Zapisy będą odbywać się poprzez poniższy link:

      https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action?fbclid=IwAR3kt3qHDlg5P0kG8ClABPH6bcS-1UKUjzaf4gBtT2Kutb8XE_v5_R_VB2Q

      Szczegółowe informacje dotyczące akcji są podawane na stronie Biura Edukacji, pod linkiem:

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/lato_i_zima_w_miescie/22288-lato-w-miescie-2020-r

      Bieżące informacje dotyczące naszej dzielnicy i placówek biorących udział w tegorocznej akcji znajdują się na stonie Urzędu Dzielnicy Rembertów: http://www.rembertow.waw.pl/strona-3723-lato_w_miescie_2020.html

      W wytycznych do tegorocznej Akcji Lato w mieście" została podana przez Biuro Edukacji m.st.Warszawa następująca informacja:

      "W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemicznej i decyzjami organów państwa lub wystąpienia innych powodów, zastrzegamy prawo do odstąpienia w części lub całości organizacji Warszawskiej Akcji "Lato w w mieście" 2020 oraz wprowadzenia nowych zasad nie ujętych w dotychczasowych wytycznych."

      Liczymy na Państwa zrozumienie w tej trudnej sytuacji i wyrozumiałość względem obostrzeń, jakim będziemy musieli stawić czoła dla bezpieczeństwa Państwa dzieci. 

       

      W związku z pojawiającymi się pytaniami pragnę wyjaśnić dodatkowo, że tegoroczne Lato w mieście będzie wyglądało zupełnie inaczej niż dotychczasowe akcje podczas ferii i wakacji.

      Zgodnie z aktualnymi wytycznymi nie możemy z grupami poruszać się środkami komunikacji publicznej, ani chodzić do miejsc publicznych. Nie będziemy mogli ze względów bezpieczeństwa dzieci i wychowawców zapraszać z zewnątrz osób do przeprowadzenia warsztatów. Co za tym idzie dzieci będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia prowadzone przez wychowawców na teranie szkoły. Układając program jako kierownik będę dążyła do tego, aby dzieci przynajmniej raz dziennie w każdej grupie miały zapewniony pobyt na świeżym powietrzu (czyli na boisku, bo nie wiemy też jak będzie wyglądało użytkowanie placu zabaw-wz z planami na wznowienie obostrzeń).

      Mimo ogromnych chęci musimy zadbać przede wszystkim o zdrowie dzieci oraz wychowawców i pracowników obsługi. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania procedur bezpieczeństwa mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, które nakładają na nas wiele nowych obowiązków i obostrzeń wz z panującym stanem epidemii. Jak zapewne Państwo przypuszczają, mamy wiele ograniczeń, które mają na celu dbałość o nasze wspólne zdrowie.

      Z techniczych pytań wyjaśnim, iż opłaty jak podczas ferii zimowych (czyli 10 zł za wyżywienie + 10 zł za opiekę) zostały podtrzymane przez Biuro Edukacji m.st.Warszawa także podczas akcji Lato w mieście 2020 (szczegółowe informacje są w systemie rejestracji w ofercie oraz regulaminie).

      Opieka podczas trwania akcji Lato w mieście będzie zorganizowana w małych, 12 osobowych grupach, do których będą na stałe przypisani wychowawcy. Pierwszego dnia akcji dzieci zostaną przez nas zapoznane z regulaminem uczestniczenia w akcji Lato w mieście oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny celem przestrzegania podczas pobytu w placówce.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
    • 22 611-94-33 fax: 22 611-94-33
    • 04-450 Warszawa, ul. I.Paderewskiego 45 Poland
    • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek 8.00 - 16.00 środa 8.00 - 16.00 czwartek 8.00 - 17.00 piątek 8.00 - 15.00
   • Logowanie