• Przedłużenie terminów rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

     • Informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

      Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

      Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

      Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

      Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

       

    • Konkurs ortograficzny
     • Konkurs ortograficzny

     • Z przykrością informuję, że w tym roku szkolnym nie odbędzie się Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III m.st.Warszawy „Z ortografią za pan brat“

      Bardzo proszę o przekazanie informacji do zainteresowanych konkursem nauczycieli.

      Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i siły.

      Urszula Katner

     • Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

     • Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

      Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

      Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

      Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

     • UWAGA !!! Boisko nieczynne

     • Przypominamy, że boisko szkole jest nieczynne. Korzystanie z boiska w czasie zamknięcia szkoły jest zabronione. 

      W ostatnim czasie z boiska korzystają osoby dorosłe przypominamy, że wszyscy odpowiadamy za zdrowie swoje i innych osób.

     • Warszawskie Repozytorium Pomysłów – Materiały do Pracy Zdalnej

     • Szanowni Państwo!

      Prezentujemy Warszawskie Repozytorium Pomysłów – materiały do pracy zdalnej. Są to rekomendacje dla uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów do wykorzystania w pracy zdalnej.

      W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w samodzielnej pracy w domu, w szczególności tych, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego.

      Na WRP składać będzie się zbiór adresów stron umożliwiających naukę zdalną, zawierających materiały do wykorzystania przez nauczyciela i ucznia oraz zbiór szkoleń oraz lekcji. Adresy będą również dostępne w formie linków w treści komunikatu na portalu Biura Edukacji.

      Drugą składową WRP jest baza materiałów, które zostały wytworzone przez doradców metodycznych, nauczycieli lub inne osoby, które zechcą podzielić się materiałami z ogółem nauczycieli.

      Trzecim elementem WRP jest możliwość poszerzania bazy o kolejne materiały oraz adresy stron – materiały te przed publikacją będą poddane weryfikacji przez doradców metodycznych WCIES. Opublikowane zostaną jedynie te materiały, których wykorzystanie rekomendują doradcy metodyczni WCIES (wymaga posiadania konta w domenie google.com).

       

       

     • Ogłoszenie

     • Informujemy, że w dniach 17 i 18 marca 2020r. Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi jest zamknięta.

      Dokumenty rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I  prosimy zeskanować i przesłać na adres mailowy sp217@edu.um.warszawa.pl

      W przypadku niemożności dostarczenia skanu dokumentów zapraszamy do sekretariatu w dniu 19 marca 2020r.

      Sprawy pilne prosimy uzgadniać telefonicznie 22 611 94 33

     • Rekrutacja nowe informacje

     • Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

      1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

      2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

      W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

       

     • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

      Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

      Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

      Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie:

      www.sp217.pl/oszkole/wazneinformacje/rekrutacja20202021

       

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

     • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie Szkoły zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie Szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      • Zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie. Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, szkoła zapewnia dzieciom opiekę w godzinach zajęć dydaktycznych w klasach 4- 8 oraz opiekę świetlicową w klasach 1-3 w godzinach pracy świetlicy.

      Szczegółowe informacje dotyczące sposobu funkcjonowania szkoły podczas zawieszenia zajęć zostaną przekazane w dniu jutrzejszym tj. 12.03. br. drogą elektroniczną. Zachęcamy do sprawdzania komunikatów znajdujących się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.