• Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

    • Planowane zebrania

    •  

     12 września 2023 r. kl. I-IV- wtorek

     13 września 2023 r. kl. V-VIII - środa

      

     Zebranie organizacyjno-informacyjne dla rodziców
     (m.in. wybór Rady oddziałowej, wybór przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującą dokumentacją).

      

     16 listopada 2023 r.

      

     Zebranie obowiązkowe (przekazanie rodzicom bieżących informacji na temat funkcjonowania uczniów i klas).

      

      

     14 grudnia 2023 r.

      


     Zebranie organizacyjno-informacyjne dla rodziców (m.in. omówienie trudności i zagrożeń uczniów – pisemne potwierdzenie rodziców o uzyskaniu powyższej informacji, przewidywane oceny śródroczne).

      

     11 stycznia 2024 r.

      

     Zebranie semestralne dla rodziców (m.in. przekazanie ocen śródrocznych)

      

     14 marca 2024 r.

      

     Dzień otwarty – indywidualne konsultacje rodziców
     z nauczycielami.

      

      

     23 maja 2024 r.

      


     Zebranie organizacyjno-informacyjne dla rodziców (m.in. omówienie trudności i zagrożeń uczniów – pisemne potwierdzenie rodziców o
     uzyskaniu powyższej informacji, przewidywane oceny końcoworoczne).

      

     Dodatkowe zebrania dla rodziców mogą być również organizowane, jeżeli wyniknie to z potrzeb szkoły bądź potrzeb danego oddziału.

      

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
    • 22 611-94-33
    • 04-450 Warszawa, ul. I.Paderewskiego 45 Poland
    • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek 8.00 - 16.00 środa 8.00 - 16.00 czwartek 8.00 - 17.00 piątek 8.00 - 15.00
   • Logowanie