• Dyżur wakacyjny przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

    • Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (lipiec - sierpień 2020 r.), będą prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Szczegółowe informacje dot. zasad organizacji i terminów zapisów na dyżury wakacyjne opublikowane zostaną w terminie późniejszym.

     Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi  prowadzi zapisy na:

     I turnus w dniach 1 – 17 lipca 2020r.

      

     Turnus podzielony został na trzy tygodnie:

     1 - 3 lipca 2020r.

     6 – 10 lipca 2020r.

     13 – 17 lipca 2020r.

     Rodzice mogą zapisać dziecko na cały turnus lub poszczególne tygodnie.

     25 marca 2020 r. o godz. 9.00  pod adresem: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

     zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisów do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

     Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny.

     Rodzice będą mogli w systemie elektronicznym wskazać turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko.

     W celu zalogowania się do systemu rodzice korzystają z hasła dostępu do konta założonego przez siebie a dotyczącego innych rekrutacji (np. rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych) lub hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej, w której prowadzone są oddziały przedszkolne. Hasło wydawane będzie drogą elektroniczną od 23 marca 2020r.


     Ze względów epidemiologicznych Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do szkoły.

     Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami i harmonogramem  rekrutacji.

     27 kwietnia 2020r. zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

     Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie (10 zł na jeden dzień) w dniach 28 kwietnia – 11 maja.

     HARMONOGRAM ZAPISÓW :

     harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020

     ZASADY ZAPISÓW:

     Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020