• Zielona szkoła 2013

    • Mierzeja Wiślana,Trójmiasto

     W dniach 10.06.– 15.06. 2013 r. uczniowie klasy Vc i VIc  w liczbie 39 uczniów wraz z 5 opiekunami i panią pielęgniarką przebywali na „Zielonej Szkole” na Mierzei Wiślanej

     Głównymi celami wycieczki było:

     • kształtowanie szczęśliwego, aktywnego poznawczo, asertywnego dziecka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych ludzi;
     • kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka na stres, lęk, napotykane trudności, umiejętność radzenia sobie z nimi i działania w różnych sytuacjach;
     • wyrabianie ciekawości poznawczej prowadzącej do zdobywania wiedzy i umiejętności z pomocą nauczyciela i samodzielnie;
     • nabywanie umiejętności organizowania sobie pracy i współdziałania w grupie;
     • kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody dzieł plastycznych i muzycznych;
     • zdobywanie wiadomości związanych z ekologią oraz nabywanie nawyków pożądanych z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego;
     • kształtowanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, bezpieczeństwo zdrowie i higienę.

       

     Wszystkie nasze cele  zostały zrealizowane według założonego planu poprzez:

     spacer nad morze, zapoznanie z pojęciami - Żuławy Wiślane, Mierzeja Wiślana, „Szlak Jantarowy”, wyprawę do rezerwatu kormoranów w Kątach Rybackich, wyprawę na Wyspę Sobieszewską, wycieczkę krajoznawczą „Szlakiem Jantarowym” po Mierzei Wiślanej:rezerwat Mewia Łacha tuż przy ujściu przekopie Wisły do Zatoki Gdańskiej, jedyne w Polsce miejsce gnieżdżenia się rybitw czubatych, zobaczyliśmy  także mewy srebrzyste, śmieszki i wiele innych gatunków.

     Udało się spotkanie z rybakiem, opowieść jak wygląda praca rybaka, jak  poznawać  różne gatunki ryb, próba nauki  szycia sieci, wysłuchanie  historii związanych z morzem,zwiedzanie Chaty żuławskiej, Stegna Gdańska - zabytkowy kościół,Sztutowo - Most Czterech Pancernych.

     Krynica Morska:, latarnia morska, molo na Zalewie Wiślanym, przystań rybacka i żegluga pasażerska spotkanie z Człowiekiem dla którego bursztyn nie ma tajemnic... Opowieść o bursztynie, sposobach jego pozyskiwania, obróbki i wiele, wiele ciekawostek. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu.

     Gdańsk, spotkanie z przewodnikiem Gdańska: Główne Miasto, Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa z zewnątrz, bazylika Mariacka, Żuraw Gdyni: Oceanarium – Akwarium Gdyńskie, spacer Skwerem Kościuszki

        

     -zajęcia tematyczne – Olimpiada Sportowa na Wesoło

     unihokej na trawie

     łowienie ryb, napełnianie magicznej rury wodą, skoczki pogo

     tor przeszkód

     malowanie portretu wychowawcy

     wojskowy tor przeszkód oraz wiele innych

     piknik w trakcie zwiedzania

      Neptunalia nad brzegiem morza

     Kąty Rybackie -  Muzeum Zalewu Wiślanego

     Muzeum znajduje się przy świeżo wyremontowanej przystani, zwiedzaliśmy  dawny warsztat szkutniczy, ekspozycję dotyczącą rybołówstwa oraz fauny i flory na Zalewie.

     Rybackie jednostki, m.in. żakówka.

     Na przystani nad Zalewem - Ławeczka Rybaka – odbyła się sesja zdjęciowa

          

     Był czas na wspólną zabawę i ćwiczenia podczas gimnastyki porannej, zajęcia edukacji matematycznej i polonistycznej (pisanie pozdrowień, sprawozdań, planowanie budżetu wycieczki itp),  zajęcia popołudniowe (gry w piłkę, gry planszowe, zabawy integracyjne), dyskoteki i ogniska;

     - zwiedzanie muzeów, kościołów, słuchanie ciekawych opowieści przewodników,

     - przebywanie i obserwację zjawisk przyrodniczych w Rezerwacie Kormoranów;

     - pracę samodzielną i grupową poprzez układanie pytań do Quizu (konkurs z nagrodami ), redagowanie listów i kart pocztowych, wpisy do ksiąg pamiątkowych, czytanie map, rozsądne gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie obliczeń kalendarzowych i zegarowych;

     - gry dydaktyczne na plaży

     Przeprowadzone zajęcia oraz wspólne spędzanie czasu wolnego były doskonałą okazją do integracji zespołów klasowych. Sprzyjały też wytworzeniu korzystnych relacji nauczyciel-uczeń, a wychowawcom dały możliwość głębszego, bardziej wszechstronnego poznania swoich wychowanków, ich zainteresowań, problemów i predyspozycji. Poznanie uczniów w sytuacjach pozaszkolnych, sprzyjało ich otwartości i budowaniu wzajemnego zaufania. W przypadku klasy szóstej był to czas na ostatnie wspólnie spędzone chwile.