• WARS I SAWA grają w szachy

    •  

      

      

     O PROJEKCIE:

     Polski Związek Szachowy rozumiejąc pozytywny wpływ gry w szachy na edukacyjny rozwój dzieci proponuje samorządom oraz szkołom wspólną realizację projektu „Edukacja przez szachy w szkole”.

     Głównym celem projektu jest wsparcie edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Wyniki badań międzynarodowych i nielicznych polskich wskazują na rozwój - „powiększenie objętości” pamięci. Królewska gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd. To żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii. Amerykański neurolog prof. Howard Gardner twórca „teorii inteligencji wielorakich” dwie spośród ośmiu definiowanych inteligencji – matematyczno-logiczną i przestrzenną uzasadnia właśnie przykładami szachowymi.

     Jeszcze ważniejszy jest wpływ szachów wpływ szachów na psychikę dzieci. Uczą skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji, odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Grając w szachy dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Młody człowiek uczy się szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play. Nie ma w niej miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.

     Wreszcie szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie. Oprócz nauki przez działanie, mamy więc również edukację przez zabawę.

     „WARS i SAWA grają w szachy” - pilotaż ogólnopolskiego projektu „Edukacja poprzez szachy w szkole”

     W Warszawie celem pilotażu jest: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej. Do pilotażu zakwalifikowały się 72 szkoły, spośród 175 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto. Pod koniec drugiego roku realizacji pilotażu, we współpracy z Biurem Sportu Urzędu m.st. Warszawy przeprowadzone zostaną międzydzielnicowe rozgrywki szachowe.

     Projekt finansowany jest ze środków samorządowych, przy współudziale Polskiego Związku Szachowego, który zapewni wyposażenie szkół w podstawowy sprzęt szachowy, udostępni uczniom zeszyty ćwiczeń po preferencyjnych cenach oraz upowszechnia informacje o prowadzonych wspólnie działaniach.

     Kurs doskonalący z metodyki nauczania gry w szachy dla 146 nauczycieli zorganizował samorządowy ośrodek doskonalenia nauczycieli - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Szkolenia dla nauczycieli zakończyły się w maju br., obecnie trwają przygotowania do ewaluacji pilotażu, którą poprowadzi od września nowego roku szkolnego 2013/2014 Akademia Leona Koźmińskiego. Uczelnia przeprowadzi dla dyrektorów i nauczycieli ze szkolnych zespołów ewaluacyjnych cykl warsztatów oraz opracuje metodologię badań.


     WYDARZENIA

     Uczniowie klasy I c z p. Renatą Wleklińską i p. Lucyną Lenkowską wzięli udział w inauguracji pilotażu WARS i SAWA grają w szachy, która    odbyła się 4 października 2013 r. w Hali „Koło” przy ul. Obozowej. Nasi uczniowie mogli obejrzeć: spektakl partii szachowej - żywe szachy pt. „Bitwa Wiedeńska 1683 r., szachowe inspiracje taneczne, pokaz mody inspirowanej grą w szachy.  Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pani  Joanna Gospodarczyk  wręczyła naszym uczniom: Ryszardowi Kulikowi z grupy przedszkolnej 0b i Mateuszowi Dąbkowi z klasy I b wyróżnienia za udział w konkursie na „Najpiękniejszą bierkę szachową” w kategorii 0-3.

             

                                        Mateusz Dąbek Ib          Ryszard Kulik 0b            "Bitwa Wiedeńska"

     Uczniowie grup przedszkolnych oraz klas I-III wzięli  udział w konkursie 

      „NAJPIĘKNIEJSZA BIERKA SZACHOWA”

     Organizatorem Konkursu, było Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, a jego realizatorem Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES).

     3 prace zostały wybrane przez Szkolną Komisję Konkursową do miejskiego etapu konkursu - pozostale prace można obejrzeć na wystawie zorganizowanej w holu głównym szkoły. W etapie miejskim prace dwóch naszych uczniów otrzymały wyróżnienia.

     opracowała:L.Lenkowska

      Źródła: http://szachywszkole.pl/

      http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa