• Lista sal

  • 2sala katechetyczna
  • 6gabinet logopedy
  • 7
  • 7sala polonistyczna
  • 8sala plastyczno-techniczna
  • 10sala językowa
  • 21sala matematyczna
  • 22sala reedukacyjna
  • 23sala matematyczna
  • 25sala językowa
  • 26sala fizyczno-geograficzna
  • 27sala edukacji wczesnoszkolnej
  • 33sala matematyczna
  • 34sala językowa
  • 35sala historyczna
  • 44sala edukacji wczesnoszkolnej
  • 45sala edukacji wczesnoszkolnej
  • 46sala edukacji wczesnoszkolnej
  • 53sala muzyczna
  • 54sala polonistyczna
  • 55sala polonistyczna
  • 59sala edukacji wczesnoszkolnej
  • 60sala edukacji wczesnoszkolnej
  • 61sala Integracji sensorycznej
  • 64sala polonistyczna
  • 65sala biologiczna
  • 66pracownia informatyczna
  • 68sala chemiczna
  • 69gabinet pedagogiczno-psychologiczny
  • 72sala językowa, pracownia informatyczna
  • biblioteka
  • świetlica
  • 3
  • 3sala katechetyczna