• KONKURS PLASTYCZNY "ZWIERZĘTA W LITERATURZE I POEZJI DZIECIĘCEJ".
   • KONKURS PLASTYCZNY "ZWIERZĘTA W LITERATURZE I POEZJI DZIECIĘCEJ".

   • 04.10.2022 08:27
   • Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III
    do udziału
    w konkursie plastycznym
    "Zwierzęta w literaturze i poezji dziecięcej".
   •  

                                                   

                                                    

    Regulamin konkursu

    1. Ogranizator.

    Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr. 217 Z oddziałami integracyjnymi im. Obrońców radiostacji AK, ul. Paderewskiego 45 oraz Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st.Warszawy ul. Gawędziarzy 8.

    2. Celem konkursu jest:

    - Zachęcenie dzieci do czytania literatury dziecięcej.

    - Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wyobraźni dziececej poprez ekspresje plastyczną.

    3. Czas trwania konkursu.

    Knkurs rozpoczyna się 04.10.2022r. a kończy 31.10.2022r.

    4. Warunki uczestnictwa.

    Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych w Rembertowie.

    Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A4.

    Praca powinna być wykonana indywidualnie przez dziecko

    Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę:Imię Nazwisko Dziecka, przynależność do szkoły i klasy, Imię i Nazwisko Nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana. Opis : kogo przedstawia praca plastyczna ( tytuł wiersza, opowiadania, książki oraz imię bohatera).

    Dane dziecko może wykonać jedną pracę plastyczną.

    Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli niiejszego regulaminu a także wyrażenie zgody na neodpłatne wyeksponowanie pracy oraz na przetważanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacja konkursu.

    5. Kryterium oceny.

    - Walory artystyczne.

    - Ciekawa interpretacja tematu.

    - Samodzielność wykonania.

    Pracę należy dostarczyć do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr. 217 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców radiostacji AK, ul. Paderewskiego 45 lub Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st.Warszawy ul. Gawędziarzy 8.

    Termin składania prac: 31.10.2022r.

    Rozstrzygnięcie konkursu 4.11.2022r.

    6. Ocena i nagrody.

    Do przyznania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

    Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: Klasa I, Klasa II, Klasa III.

    Jury przyznaje trzy nagraody w każdej grupie wiekowej za zajęcie I, II i III miejsca.

     

    Zapraszam do udziału w konkursie.

    Agnieszka Ceglińska.

   • Wróć do listy artykułów