• Obiady w SP 217

    • WAŻNE!!!!

     HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW:

     11.30 – 11.45             klasy IV

     12.30 – 12.45             klasy V oraz VI

     13.30 – 13.45             klasy VII oraz VIII

     Uczniowie, którzy kończą lekcje wcześniej niż ustalone godziny harmonogramu wydawania obiadów, jedzą obiad po ostatniej swojej godzinie lekcyjnej po zakończonej przerwie.

      

     UWAGA !!!! Osoby, które opłaciły obiady mogą odbierać karnety u pani intendent od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 (pokój 43, parter przy stołówce).

     W przypadku, gdy uczeń lub rodzic nie odbierze karnetu do 5 dnia miesiąca, w którym obowiązuje karnet, zostanie on przekazany wychowawcy klasy.

      

     UWAGA !!!!!
     Opłaty za obiady wnosimy jedynie przelewem. Nie ma możliwości wnoszenia u Pani intendent

      

     WAŻNE !!!

      

     Aby można było odliczyć opłaty za niewykorzystanie obiady dziecka, należy najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności dziecka zgłosić ten fakt do pani intendent:

     - na adres mailowy ktopa.sp217@poczta.onet.pl lub

     - telefonicznie nr - 22 611 94 33 wew. 31 lub 21

      

     !!!! PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!! Wpłat przelewem prosimy nie dokonywać po wskazanych terminach.

     Dane do przelewu:

     Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi

     ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa

     nr rachunku: 48 1030 1508 0000 0005 5078 0046

     w tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: obiady za m-c ..., imię i nazwisko dziecka, klasa...

     W przypadku, gdy dziecko je obiady w określone dni, prosimy w tytule przelewu wymienić te dni.

     Odliczenia prosimy ustalać telefonicznie (22 611 94 33 wew. 31) z Panią Intendent.