• Obiady w SP 217

    • WAŻNE!!!!

     HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW:

     11.30 – 11.45             klasy IV

     12.30 – 12.45             klasy V oraz VI

     13.30 – 13.45             klasy VII oraz VIII

     Uczniowie, którzy kończą lekcje wcześniej niż ustalone godziny harmonogramu wydawania obiadów, jedzą obiad po ostatniej swojej godzinie lekcyjnej po zakończonej przerwie.

      

     UWAGA !!!! Osoby, które opłaciły obiady mogą odbierać karnety u pani intendent od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 (pokój 43, parter przy stołówce).

     W przypadku, gdy uczeń lub rodzic nie odbierze karnetu do 5 dnia miesiąca, w którym obowiązuje karnet, zostanie on przekazany wychowawcy klasy.

      

     UWAGA !!!!!
     Opłaty za obiady wnosimy jedynie przelewem. Nie ma możliwości wnoszenia u Pani intendent

      

     Opłaty za obiady w roku szkolnym 2019/2020  proszę dokonywać w podanych terminach:

     za październik – od 16 do 20 września 2019 r. – kwota 92,00 zł bez odliczeń

     za listopad – od 21 do 25 października 2019 r. – kwota 76,00 zł bez odliczeń

     za grudzień – od 18 do 22 listopada 2019 r. – kwota 60,00 zł bez odliczeń

     za styczeń i luty – od 02 do 10 stycznia 2020 r. – kwota 116,00 zł bez odliczeń

     za marzec od 03 do 07  lutego 2020 r. – kwota 88,00 zł bez odliczeń

     za kwiecień od 16 do 20 marca 2020 r. – kwota 60,00 zł bez odliczeń

     za maj od 20  do 24 kwietnia 2020 r. – kwota 80,00 zł bez odliczeń

     za czerwiec od 18 do 22 maja 2020 r. – kwota 68,00 zł bez odliczeń

      

     za wrzesień wpłaty za obiady będą przyjmowane w  sierpniu- kwota będzie podana  03 sierpnia 2020 r.

      

      


     WAŻNE !!!

      

     Aby można było odliczyć opłaty za niewykorzystanie obiady dziecka, należy najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności dziecka zgłosić ten fakt do pani intendent:

     - na adres mailowy ktopa.sp217@poczta.onet.pl lub

     - telefonicznie nr - 22 611 94 33 wew. 31 lub 21

      

     !!!! PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!! Wpłat przelewem prosimy nie dokonywać po wskazanych terminach.

     Dane do przelewu:

     Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi

     ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa

     nr rachunku: 48 1030 1508 0000 0005 5078 0046

     w tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: obiady za m-c ..., imię i nazwisko dziecka, klasa...

     W przypadku, gdy dziecko je obiady w określone dni, prosimy w tytule przelewu wymienić te dni.

     Odliczenia prosimy ustalać telefonicznie (22 611 94 33 wew. 31) z Panią Intendent.