• Obiady w SP 217

    • WAŻNE!!!!

     1. Od dnia 7 września 2020r. w szkole rozpoczynamy żywienie dzieci.
     2. Cena obiadu w roku szkolnym 2020/21 wynosi 5zł
     3. Opłata za miesiąc wrzesień wynosi 90zł
     4. W dniach 3 - 4 września 2020r. każde dziecko, które korzystało w poprzednim roku szkolnym z obiadów otrzyma informację jaką kwotę należy dopłacić w miesiącu wrześniu w związku z zeszłorocznym niewykorzystaniem funduszy obiadowych.
     5. W roku szkolnym 2020/21 opłaty za obiad należy dokonywać w każdym miesiącu oddzielnie w związku z niepewną sytuacją dotyczącą Covid – 19
     6. Konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat znajduje się na stronie www.sp217.pl w zakładce: o szkole - stołówka (nie przyjmowane są opłaty w szkole)
     1. Opłaty we wrześniu należy dokonać do 9 września 2020r.
     2. Harmonogram wpłat na kolejne miesiące zostanie umieszczony na stronie www.sp217.pl  14.09.2020r.

     WAŻNE !!!

     Aby można było odliczyć opłaty za niewykorzystanie obiady dziecka, należy najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności dziecka zgłosić ten fakt do pani intendent:

     - na adres mailowy j.kaczorowska@sp217.pl 


      

     !!!! PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!! Wpłat przelewem prosimy nie dokonywać po wskazanych terminach.

     Dane do przelewu:

     Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi

     ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa

     nr rachunku: 48 1030 1508 0000 0005 5078 0046

     w tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: obiady za m-c ..., imię i nazwisko dziecka, klasa...

     W przypadku, gdy dziecko je obiady w określone dni, prosimy w tytule przelewu wymienić te dni.

     Odliczenia prosimy ustalać telefonicznie (22 611 94 33 wew. 31) z Panią Intendent.