• O projekcie

    • PROJEKT EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY „REMBERTÓW- MOJA MAŁA OJCZYZNA” (2014/2015)

     CEL PROJEKTU:

     1. Budowanie patriotyzmu lokalnego wśród uczniów SP 217
     2. Poznanie historii i przyrody terenów Dzielnicy Rembertów
     3. Budowanie więzi rodzinnych przez propozycje sposobów wspólnego spędzania czasu wolnego – rodzic - dziecko
     4. Wdrażanie do działań zespołowych, dyskusji na argumenty.

     W ramach projektu odbędą się :

     1. Rodzinne wycieczki rowerowe
     2. Rodzinny rajd „Olszynka Grochowska”
     3. Działania edukacyjne
     • Poznajemy historię Rembertowa - klasy IV
     • Znane osoby związane z Rembertowem klasy V
     • Rembertów – wizja przyszłości klasy VI
     1. Konkurs „Rembertów oczami mieszkańców małych i dużych” – w kategorii film, fotoreportaż, rysunek, opowiadanie.
     2. Miejska gra terenowa „Rembertów moja mała Ojczyzna – wiem, umiem, potrafię„

      

     Strona Internetowa projektu (funpage na Facebooku)

     Działaniem wspomagającym porządkowanie wiedzy do udziału w grze miejskiej są SYLABUSY, które powstają w miarę powiększającej się wiedzy.

     Projekt przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami integracyjnymi i ich rodziców. Założeniem projektu jest udział dziecka wraz z rodzicem we wszystkich działaniach projektu z wyłączeniem działań edukacyjnych, które odbywają się podczas zajęć szkolnych i przeznaczone są dla zespołów klasowych.

     Osoby odpowiedzialne za projekt:

     Z ramienia szkoły

     p. Mirosława Szpakowska – Płusa oraz p. Alina Idzikowska – nauczycielki SP217,

     Halina Sawicka – dyrektor SP 217, p. Sł. Lipiński wicedyrektor SP 217

     Współpraca p. I. Szymaniak, p. A. Niemirka, p. M. Lis, p. A. Wróblewska, p. M. Żebrowska – nauczycielki SP 217

     Z ramienia Rodziców

     p. Michał Panasik – przedstawiciel Rodziców,

     Osoby współtworzące projekt

     p. I. Miernicki p. G. Potęga - Młodzieżowe Koło Turystyczne PTSM 72

     p. Mamak, p. J. Niedzielski – 420WDH /Szczep 420 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Pułku AK "Baszta"/

      

     HARMONOGRAM DZIALAŃ

     • 27 września 2014r.rodzinna wycieczka rowerowa „Poligon 2014”
     • 18 października 2014r. rodzinna wycieczka rowerowa „Ossów 2014”
     • Marzec 2015 – harcerski rajd „Olszynka Grochowska” – zakończenie rajdu w SP217 oraz quiz dla rodziców, uczniów i nauczycieli „Ciekawostki o Rembertowie”- zorganizowany przez uczniów i rodziców SP 217
     • Maj 2015 – miejska gra terenowa „Rembertów moja mała Ojczyzna – wiem, umiem, potrafię„. Gra drużynowa – uczniowie wraz z rodzicami
     • Do 31 marca 2015r. składanie prac w ramach konkursu „Rembertów oczami mieszkańców małych i dużych”

     OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

     1. Do udziału w projekcie można się zgłosić na każdym etapie jego realizacji.
     2. W wycieczkach rowerowych oraz rajdzie harcerskim dziecko bierze udział tylko pod opieką rodzica
     3. Wykonanie pracy konkursowej nie jest warunkiem koniecznym do udziału w projekcie.
     4. Podsumowaniem projektu jest rodzinna gra terenowa. W grze terenowej może wziąć udział każdy uczeń SP 217, który wcześniej nie uczestniczył w żadnym zadaniu.
     5. Z każdego zadania powstanie skrót wiadomości SYLABUS, który pomoże przygotować się do gry terenowej. Osoby odpowiedzialne za SYLABUSY
     • Historyczny p. M. Szpakowska – Płusa
     • Przyrodniczo – ekologiczny  p. A. Niemirka i p. M. Żebrowska
     • Wiedzy o współczesnym Rembertowie p. A. Idzikowska

      

     W projekcie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe

      

     O patronat nad przedsięwzięciem został poproszony Burmistrz Dzielnicy Rembertów oraz Akademia Obrony Narodowej

     Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na szkolnej stronie internetowej www.sp217.pl w zakładce „Rembertów moja mała ojczyzna”

     Pierwsze zadnie do realizacji już 27 września 2014r. rodzinna wycieczka rowerowa „Poligon 2014”. Plan wycieczki w załączeniu.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
   • 22 611-94-33 fax: 22 611-94-33
   • 04-450 Warszawa, ul. I.Paderewskiego 45 Poland
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek 8.00 - 16.00 środa 8.00 - 16.00 czwartek 8.00 - 17.00 piątek 8.00 - 15.00
  • Logowanie