• Świetlica szkolna 2020/2021
    • Świetlica szkolna 2020/2021

    • 02.09.2020 19:02
    • Świetlica w roku szkolnym 2020/2021
      
     czynna w godzinach 6.45.-17.30.
      
     Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów wypełnionej

     KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
      
    • więcej
    • Opieka świetlicowa w dniach 15-18.06
    • Opieka świetlicowa w dniach 15-18.06

    • 12.06.2020 10:07
    • Szanowni Rodzice, 
     ze względu na odbywające się w szkole w dniach 16 -18.06.2020r. EGZAMINY ÓSMOKLASISTY,  zwracamy się z prośbą  o pozostawienie dzieci w tym czasie w domu.
     W przypadku kiedy jest to niemożliwe, prosimy:
     •w dniach 15-17.06 (poniedziałek–środa)  - odebrać dzieci ze świetlicy do godziny  15:45

     •w dniach 16-18.06 (wtorek –czwartek)  przyprowadzać dzieci do godziny 8:30.
      
     Za utrudnienia przepraszamy.
    • więcej