• Zapisy do programu Lato w Mieście 2020
      Informacje dla kandydatów

      Uprzejmie przypominamy, iż III turnus akcji "Lato w mieście 2020" w naszej placówce SP217 rozpoczyna się we wtorek - 14 lipca 2020 roku i trwa do piątku włącznie - 17 lipca 2020 roku (czyli razem 4 dni).

      W poniedziałek 13 lipca 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi jest zamknięta z powodu dezynfekcji placówki po II turze wyborów prezydenckich.

       

      W naszej szkole odbędą się 3 turnusy akcji:

      I turnus 30 czerwca - 3 lipca (w związku z dezynfekcją placówka będzie zamknięta 29 czerwca)

      II turnus 6 - 10 lipca

      III turnus 14 lipca - 17 lipca (w związku z dezynfekcją placówka będzie zamknięta 13 lipca)

       

      Ramowy Plan Dnia 

      Poniżej załączamy Ramowy Plan Dnia. Z racji braku możliwości uczestniczenia w wycieczkach do miejsc kulturalnych, muzeów, kin, dzieci będą miały organizowane przez wychowawców zajęcia na terenie placówki, w bezpośrednim jej sąsiedztwie (boisko, miasteczko ruchu drogowego) lub poza nią (z zachowaniem środków ostrożności i z możliwością dotarcia pieszo). 

      UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW o zaopatrzenie swoich pociech w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki), aby dziecko mogło uczestniczyć, np. w spacerze z grupą wychowawczą. Dla bezpieczeństwa dzieci prosimy także, aby każdy uczestnik miał swoje przybory, bidon/butelkę z wodą (podpisane). Zachowując najwyższe środki ostrożności na teren placówki nie można przynosić własnych zabawek.

      Ramowy_plan_dnia_2020

      Opłaty Lato w mieście-numery kont

      Opłata za opiekę w kwocie 10 zł/dzień. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać WYŁĄCZNIE na numer konta:  18 1030 1508 0000 0005 5078 0004 (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz turnus, na który dziecko zostało zapisane)

      Opłata za wyżywienie wynosi 10 zł/dzień i wpłaty należy dokonywać na numer konta (na ten numer konta dokonujemy WYŁĄCZNIE opłat za wyżywienie): 48 1030 1508 0000 0005 5078 0046 (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz turnus, za który opłacają Państwo wyżywienie)

       

      Zapisy będą odbywać się poprzez poniższy link:

      https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action?fbclid=IwAR3kt3qHDlg5P0kG8ClABPH6bcS-1UKUjzaf4gBtT2Kutb8XE_v5_R_VB2Q

       

      Szczegółowe informacje dotyczące akcji są podawane na stronie Biura Edukacji, pod linkiem:

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/lato_i_zima_w_miescie/22288-lato-w-miescie-2020-r

       

      Bieżące informacje dotyczące naszej dzielnicy i placówek biorących udział w tegorocznej akcji znajdują się na stonie Urzędu Dzielnicy Rembertów: http://www.rembertow.waw.pl/strona-3723-lato_w_miescie_2020.html

       

      W wytycznych do tegorocznej Akcji Lato w mieście" została podana przez Biuro Edukacji m.st.Warszawa następująca informacja:

      "W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemicznej i decyzjami organów państwa lub wystąpienia innych powodów, zastrzegamy prawo do odstąpienia w części lub całości organizacji Warszawskiej Akcji "Latow w mieście" 2020 oraz wprowadzenia nowych zasad nie ujętych w dotychczasowych wytycznych."

      Liczymy na Państwa zrozumienie w tej trudnej sytuacji i wyrozumiałość względem obostrzeń, jakim będziemy musieli stawić czoła dla bezpieczeństwa Państwa dzieci.