• Oddziały przedszkolne

    • ZASADY REKRUTACJI DO Oddziału Przedszkolnego w SP 217

     Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w  SP 217 będzie odbywała się drogą elektroniczną zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

     Biura Edukacji - http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

      

     Adres gdzie należy dokonać rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

     https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action

     1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

     Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

     2. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

     ·         kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)  tzw. kryteria ustawowe,

     oraz

     ·         kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia9 lutego 2017 r. ze zm. tzw. kryteria samorządowe.

     Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publikujemy w załączniku:

     3. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

     Zgodnie z uchwałą nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.

      

     4. Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

     W załączonym Harmonogramie wyjaśniony jest cały proces rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych:
     - dla Rodziców tych dzieci, którzy deklarują kontynuację edukacji przedszkolnej swojego dziecka w kolejnym roku szkolnym
     - dla Rodziców tych dzieci, którzy chcą rozpocząć edukację przedszkolną swojego dziecka w tym roku szkolnym
     - tryb procedury odwoławczej
     - tryb postępowania uzupełniającego (na wolne miejsca).

     harmonogram_rekrutacji_do_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowy.._.doc

     kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach.._.doc

     kryterium_dochodowe.doc

     zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych.doc