• Oddziały przedszkolne

    • ZASADY REKRUTACJI DO Oddziałów Przedszkolnych w SP 217

     Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w  SP 217 będzie odbywała się drogą elektroniczną zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

     1. Biura Edukacji - https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action
     2. Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - http://rembertow.waw.pl/strona-3681-przedszkola.html

     Adres gdzie należy dokonać rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

     https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

     1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

     Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

     zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_0_2020_2021

     2. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:

     • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)  tzw. kryteria ustawowe,

     oraz

     • kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia
      9 lutego 2017 r. ze zm. tzw. kryteria samorządowe.

     Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publikujemy w załączniku:

     zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_0_2020_2021

     3. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

     Zgodnie z uchwałą nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.
     w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.

     kryterium_dochodowe

     4. Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

     W załączonym Harmonogramie wyjaśniony jest cały proces rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych:
     - dla Rodziców tych dzieci, którzy deklarują kontynuację edukacji przedszkolnej swojego dziecka w kolejnym roku szkolnym
     - dla Rodziców tych dzieci, którzy chcą rozpocząć edukację przedszkolną swojego dziecka w tym roku szkolnym
     - tryb procedury odwoławczej
     - tryb postępowania uzupełniającego (na wolne miejsca).

     harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_2020_2021