• Działania i konkursy

    • Planowane konkursy pozaszkolne 
     • Konkurs Kuratoryjny z Matematyki (21.10.2022)
     • https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=492

     • Olimpus - Sesja Jesienna - (03-11-2022)
      https://www.olimpus.edu.pl/sesja-jesienna

       
     • Kangurm Matematyczny (17-03-2022r.)
      https://www.kangur-mat.pl/zadania.php
      
     Planowane działania
     • Dzień matematyki - Święto liczny Pi
      
     Rok szkolny 2020/2021
     Planowane konkursy pozaszkolne 
     • Konkurs Kuratoryjny z Matematyki 21.10.2020r. środa - etap szkolny 
      https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=492

       
     • Olimpus - Sesja Jesienna - 03.11.2020r. wtorek 
      https://www.olimpus.edu.pl/sesja-jesienna

       
     • Kangurm Matematyczny (marzec 2021r.)
      https://www.kangur-mat.pl/zadania.php
      
     Planowane konkursy szkolne 
     • matematyczna bombka (grudzień 2020r.)
     • najciekawsza prezentacja multimedialna (luty2021/marzec2021)
      
      Konkurs na najlepszą pomoc multimedialną 2020/2021