• Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów


   • Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów

    a) Wpisujemy w przeglądarkę internetową adres rodzina.librus.pl

    b) Wybieramy fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i klikamy Zaloguj

     

    c) Logujemy się danymi otrzymanymi w szkole (konto Synergia) na fioletowym formularzu

  • brak danych